De meeste burgers hebben vaak meer met ambtenaren dan met bestuurders te maken. Ambtenaren hebben tot taak college- en raadsbesluiten voor te bereiden en uit te voeren. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren. Hij is aanwezig bij de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders. Hij vormt daarmee niet alleen de verbinding tussen het college en de ambtelijke werk­organisatie, hij is ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. In Opmeer is de ambtelijke organisatie verdeeld in drie sectoren: Grondgebiedzaken, Samenlevingszaken en Bestuurs- en Organisatieondersteuning.  

Heeft u gevonden wat u zocht?