In het restafval zitten nog altijd veel herbruikbare materialen. Denk bijvoorbeeld aan etensresten en plastic. Wanneer u afval goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu.

 

100 kilo restafval per inwoner

De Rijksoverheid wil dat per inwoner minder dan 100 kilo restafval wordt geproduceerd. Dat moet worden bereikt door het scheiden van afval. Deze nieuwe aanpak moet inwoners aanzetten om beter te scheiden en zo de verwerking van het afval betaalbaar te houden. Hoe minder afval er in de grijze kliko of ondergrondse container wordt gegooid, des te beter voor het milieu. 

Wanneer gaat het recycleplan in Opmeer in?

De gemeente Opmeer heeft besloten om het recycleplan met twee jaar uit te stellen. Er is meer tijd nodig om het nieuwe afvalsysteem te introduceren. Het is de bedoeling dat er voor 1 januari 2025 een recycleplan komt met de meest passende maatregelen voor Opmeer.

Hoe vindt de afvalinzameling in 2023 plaats?

In 2023 wordt het huishoudelijk afval op dezelfde manier ingezameld als in 2022.

Wat zijn de tarieven voor afvalinzameling in 2023?

  • Het tarief voor een eenpersoonshuishouden is in 312,60 euro.
  • Het tarief voor een meerpersoonshuishouden is 425,30 euro.
  • Het tarief voor een extra grijze container fijn huishoudelijk afval is 129,40 euro.

Waar vindt u meer informatie over afval scheiden?

Alle informatie over afval scheiden vindt u op https://www.hvcgroep.nl/afval-energie-warmte/alles-over-afval-scheiden(externe link).

Vragen?

  • Heeft u vragen over het recycle-tarief? Neem dan contact op met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333.
  • Heeft u vragen over afvalinzameling? Neem dan contact op met de klantenservice van HVC, telefoon 0800 - 0700.