U kunt een nieuw rijbewijs online of persoonlijk op afspraak bij het gemeentehuis aanvragen. 

Online aanvraag starten

Let op: als u online een aanvraag doet, dan maakt u vervolgens een afspraak om bij het gemeentehuis uw aanvraag definitief te maken. Dit doet u door het inleveren van een pasfoto, het tonen van uw huidige rijbewijs en het ondertekenen van de aanvraag.

 

EU-rijbewijzen opnieuw langer geldig

25 februari 2021Door de coronamaatregelen is het voor een burger nog steeds niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Vanuit de Europese Unie is opnieuw een coulanceregeling getroffen.

Voor EU-rijbewijzen en code 95 gelden vanaf 6 maart de volgende regels:

EU-rijbewijs verlopen tussen 01-09-2020 tot en met 30-06-2021

Is de geldigheid van het rijbewijs (+ code 95) verlopen in de periode van 01-09-2020 tot en met 30-06-2021, dan mag de burger 10 maanden blijven rijden vanaf de einddatum van het rijbewijs.

Voorbeelden:
Het rijbewijs is geldig tot 01-12-2020, de burger mag hiermee rijden tot 01-10-2021.
Het rijbewijs is geldig tot 01-05-2021, de burger mag hiermee rijden tot 01-03-2022.

Overzicht alle regelingen

In deze tabel vindt u een overzicht van alle coulanceregelingen:

EU rijbewijs (+ code 95) verlopen van Hoe lang mag de burger nog rijden? Voorbeelden
01-02-2020 tot en met 31-05-2020 Tot 01-07-2021 Rijbewijs is geldig tot 01-03-2020, mag rijden tot 01-07-2021
01-06-2020 tot en met 31-08-2020 13 maanden vanaf de einddatum van het rijbewijs Rijbewijs is geldig tot 01-08-2020, mag rijden tot 01-09-2021
Rijbewijs is geldig tot 31-08-2020, mag rijden tot 30-09-2021
01-09-2020 tot en met 30-06-2021 10 maanden vanaf de einddatum van het rijbewijs Rijbewijs is geldig tot 01-12-2020, mag rijden tot 01-10-2021
Rijbewijs is geldig tot 01-05-2021, mag rijden tot 01-03-2022

De burger mag langer doorrijden op basis van de coulanceregeling. Dit is niet verplicht. Wil de burger het rijbewijs wel verlengen, dan blijft dit gewoon mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Rijbewijs voor 75-plussers tijdelijk met 1 jaar verlengd

Sinds 1 december 2019 kunnen 75-plussers het rijbewijs tijdelijk verlengen met maximaal 1 jaar. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.

Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs. Ga voor meer  informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

Wat moet u doen?

  • U vraagt uw rijbewijs online of persoonlijk aan bij de gemeente.
  • De aanvraag maakt u definitief op het gemeentehuis.
  • U kunt uw rijbewijs laten bezorgen.
  • Haalt u uw rijbewijs zelf op doe dit dan binnen 3 maanden. Daarna vervalt uw rijbewijs en moet u een nieuwe aanvragen.

Wat kost het?

De kosten voor een nieuw rijbewijs zijn € 41,00. Een spoedaanvraag kost € 34,10 extra.

Hoe lang duurt het?

U kunt uw rijbewijs na 5 werkdagen afhalen. Als 's ochtends een spoedaanvraag hebt gedaan, kunt u uw rijbewijs de volgende werkdag afhalen.

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u onze dienstverlening heeft ervaren. We willen u daarom vragen een korte vragenlijst in te vullen. Met uw antwoorden kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Meedoen is anoniem en neemt enkele minuten van uw tijd in beslag.

Wilt u meedoen aan ons klanttevredenheidsonderzoek? Klik dan op de link van het klanttevredenheidsonderzoek. Alvast bedankt voor het invullen!