Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd)

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels
  • gescheiden stelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Wat kost het?

De kosten bedragen € 698,45 voor een standaardaansluiting.

Een standaardaansluiting is een aansluiting op de bestaande gemeentelijke riolering, waarvoor de nodige voorzieningen in de openbare weg aanwezig zijn. De aansluiting kan worden gerealiseerd tot een standaardlengte van maximaal 6 m1 en een standaarddiameter van 125 mm. Hiervan is uitgezonderd een standaardaansluiting binnen uitbreidingsplannen ‘Industrieterrein De Veken’, ‘Hoogwoud Oost’ en ‘Heerenweide’, voor zover het een aansluiting betreft ten behoeve van de eerste ingebruikname van het betreffende perceel en voor zover de gemeente Opmeer de bouwgronden exploiteert.

Voor een andersoortige aansluiting brengen wij de werkelijke kosten in rekening. Een andersoortige aansluiting is een aansluiting op de bestaande gemeentelijke riolering, niet zijnde een standaardaansluiting.

Heeft u gevonden wat u zocht?