Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Wat kost het?

 Het tarief is vastgesteld op basis van de WOZ-waarde van de woning:

 • minder dan € 60.000,00:€ 50,80
 • € 60.000,00 tot € 90.000,00: € 101,75
 • € 90.000,00 tot € 350.000,00: € 202,95
 • € 350.000,00 tot € 750.000,00:  € 265,60
 • € 750.000,00 tot € 1.150.000,00: € 404,85
 • Meer dan € 1.150.000,00: € 610,50

Naast de bovenstaande heffing wordt er voor een waterverbruik boven 500 m3, bij elke 100 m3 waterverbruik, of een gedeelte daarvan, een toeslag voor meerverbruik in rekening gebracht van € 39,40Ter informatie: het gemiddelde waterverbruik van een 5 persoonshuishouden is circa 191 m3 per jaar.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

DigiD linkBezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Extra informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

 • aanleg van riolering
 • onderhoud van het riool
 • inzameling en transport van afvalwater
 • zuivering van afvalwater
 • beheer van regenwater en grondwater

Heeft u gevonden wat u zocht?