Hoe werkt het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering. ​De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Wat kost het?

De rioolheffing wordt opgelegd op basis van de WOZ-waarde aan de gebruiker van een pand. Bij de notariële eigendomsoverdracht moet de rioolheffing niet verrekend worden. De grondslag voor de rioolheffing is de WOZ-waarde. De rioolheffing bedraagt in 2020: 

WOZ-waarde Rioolheffing
minder dan €60.000,00

€ 43,82

€ 60.000,00 tot € 90.000,00 € 87,50
€ 90.000,00 tot € 350.000,00 € 174,95
€ 350.000,00 tot € 750.000,00 € 219,25
€ 750.000,00 tot € 1.150.000,00 € 350,95
Meer dan € 1.150.000,00 € 526,40

Het tarief bedraagt bij een gemiddeld jaarverbruik op basis van PWN-waterverbruikgegevens van meer dan 500 m3, bij elke 100 m3 waterverbruik, of gedeelte daarvan, boven 500 m3: € 33,90.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat u nog meer zou moeten weten

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater

Heeft u gevonden wat u zocht?