Waarnemend burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg

Functie: waarnemend burgemeester (per 8 maart 2021)

Telefoonnummer: 0226-363 333

Plaatsvervanger

1e loco burgemeester R.W. Tesselaar
2e loco burgemeester H. ter Veen
3e loco burgemeester R. Wiersma-de Faria

Politieke partij: CDA

Taken: 

 • Bestuurlijke & Juridische zaken
 • Regionale aangelegenheden/samenwerking/Pact 7.1
 • Integriteit
 • Personeel en organisatie (incl. bedrijfsvoering zoals ICT/data (incl. informatiebeveiliging en privacy), facilitaire zaken, documentaire en informatievoorziening)
 • Inkoop en aanbesteden
 • Media/voorlichting en communicatie
 • Dienstverlening
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht & Handhaving

 

Rabella Wiersma-de Faria

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: wethouder Robert Tesselaar

Politieke partij: Gemeentebelangen

Taken:

 • Duurzaamheid/klimaat adaptie/energietransitie
 • Project Energietransitie
 • Project Klimaat adaptatie
 • Kunst, cultuur, monumenten en erfgoed
 • Jeugd (beleid en zorg)
 • Participatiewet, armoedebestrijding en schuldhulpverlening
 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo, ouderen)
 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Gezondheid
 • Bewonersparticipatie / project Burgerparticipatie

 

R.W. (Robert) Tesselaar

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: wethouder Rabella Wiersma-de Faria

Politieke partij: CDA

Taken:

 • Verkeer en vervoer en parkeren
 • Wegen
 • Waterwegen
 • Openbare ruimte
 • Riolering
 • Afvalverwerking
 • Milieu
 • Inburgering
 • Onderwijs (beleid en huisvesting)
 • Welzijn, sport en recreatie
 • Project IKC

Herman ter Veen 

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: burgemeester Wim Groeneweg

Politieke partij: PvdA

Taken:

 • Ruimtelijke ordening/
 • Omgevingswet (vergunningen, beleid)
 • Volkshuisvesting/Wonen (incl. huisvesting statushouders, buitenlandse werknemers)
 • Woningbedrijf
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Grondbeleid, -exploitatie
 • Economische zaken & toerisme
 • Arbeidsmigranten
 • Project Invoering omgevingswet
 • Project herontwikkeling locatie vrijkomende
 • Financiën (incl. belastingen)
 • Project Toekomstvisie Opmeer

M.A.S. (Marc) Winder

Functie: Gemeentesecretaris

Telefoonnummer: 0226-363333

Afspraak maken of vraag stellen

Wilt u een afspraak maken met een collegelid of gemeentesecretaris of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar gemeente@opmeer.nl met als onderwerp ‘afspraak burgemeester/wethouder/gemeentesecretaris’. Vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben.

Het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundige ambtenaar. De deskundige ambtenaar neemt zo nodig contact met u op. Na dit contact kan deze een gesprek aanvragen met de burgemeester of betreffende wethouder. De deskundige ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.

Heeft u gevonden wat u zocht?