Burgemeester G.J.A.M (GertJan) Nijpels

Functie: Burgemeester

Telefoonnummer: 0226-363 333

Plaatsvervanger

Politieke partij: VVD

Taken:

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving
 • Arbeidsmigranten
 • Bestuur / Beleidscoördinatie / Pact WF 7.1
 • Integriteitsbeleid
 • Personeel en Organisatie
 • Recreatie en toerisme
 • Voorlichting en communicatie
 • ICT – Data

 

Plaatsvervanger:

1e loco burgemeester R.M. Wiersma-De Faria
2e loco burgemeester R.W. Tesselaar
3e loco burgemeester H.P.J.M. ter Veen

Rabella Wiersma-de Faria

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger

Politieke partij: Gemeentebelangen

Taken:

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Ouderenbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Integraal preventief welzijnsbeleid
 • Volkshuisvesting en woningbedrijf
 • Cultuur
 • Project Agrarisch ondernemen
 • Project Energietransitie
 • Project Klimaat adaptatie
 • Project Burgerparticipatie

Plaatsvervanger: R.W. Tesselaar

R.W. (Robert) Tesselaar

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger:

Politieke partij: CDA

Taken:

 • Werk, inkomen en participatie
 • Inclusie
 • Scholing en vorming
 • Passend onderwijs 
 • Milieu
 • Afvalverwerking
 • Riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Dienstverlening
 • Project IKC
 • Project herontwikkeling locatie vrijkomende schoolterreinen

Plaatsvervanger: R.M. Wiersma-De Faria

Herman ter Veen 

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger

Politieke partij: PvdA

Taken:

 • Begroting en jaarrekening
 • Inkoop en aanbesteden
 • Ruimtelijke Ordening
 • Economische ontwikkeling
 • Beheer openbare ruimte
 • Grondexploitatie & grondbeleid
 • Sport
 • Monumentenzorg
 • Project Invoering omgevingswet
 • Project Toekomstvisie Opmeer

Plaatsvervanger: burgemeester G.J.A.M. Nijpels

M.A.S. (Marc) Winder

Functie: Gemeentesecretaris

Telefoonnummer: 0226-363333

Afspraak maken of vraag stellen

Wilt u een afspraak maken met een collegelid of gemeentesecretaris of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar gemeente@opmeer.nl met als onderwerp ‘afspraak burgemeester/wethouder/gemeentesecretaris’. Vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben.

Het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundige ambtenaar. De deskundige ambtenaar neemt zo nodig contact met u op. Na dit contact kan deze een gesprek aanvragen met de burgemeester of betreffende wethouder. De deskundige ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.

Heeft u gevonden wat u zocht?