Burgemeester Gerard van den Hengel

Burgemeester G.J. (Gerard) van den Hengel

Telefoonnummer: 0226-363 333

Plaatsvervanger: R.W. (Robert) Tesselaar

1e loco burgemeester R.W. (Robert) Tesselaar
2e loco burgemeester V.B. (Vincent) Buis
3e loco burgemeester H.P.J.M. (Herman) ter Veen

Politieke partij: VVD

Taken

 • Algemeen Bestuurlijke Zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale aangelegenheden/samenwerking/Pact 7.1
 • Integriteit
 • Personeel Organisatie
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering - facilitaire zaken
 • ICT – Hardware (DeSom)
 • Informatie – software – data – informatiebeveiliging – applicatiebeheer – Privacy
 • Informatiebeheer
 • Juridische zaken – bezwaar en beroep
 • Communicatie
 • Bewonersparticipatie
 • Toekomstvisie Opmeer
 • Inkoop en aanbesteden

Portefeuille-gerelateerde functies:

 • Voorzitter Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief
 • Lid Driehoek Westfriesland/Hoorn
 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling DeSom
 • Lid AB DeSom
 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Ondersteuning Regionale Bestuurlijke Samenwerking
 • Lid Burgemeesterskring Westfriesland
 • Lid portefeuillehouders overleg West-Friesland: Algemeen Bestuurlijke Zaken tevens lid commissie VNG congres 2021, lid commissie Pact 7.1.

Nevenfuncties

 • VVD-landelijk; thematisch netwerk mobiliteit & leefomgeving.
 • Beschermheer Theaterkerk Wadway
 • BNG Raad van Klanten
Wethouder Robert Tesselaar

Wethouder R.W. (Robert) Tesselaar

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: V.B. (Vincent) Buis

Politieke partij: CDA

Taken

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Gezondheid
 • Jeugd
 • Ouderen
 • Participatiewet, armoedebestrijding en schuldhulpverlening
 • Onderwijs (beleid en huisvesting)
 • Inburgering
 • Kunst, cultuur
 • Welzijn en sport
 • Toezicht – Handhaving

Projecten

 • Bouw kindcentra Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud

Portefeuille-gerelateerde functies

 • Deelnemer portefeuillehouders overleg West-Friesland: Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Onderwijs en Sociale Aangelegenheden (MADIVOSA)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur WerkSaam
 • Lid algemene vergadering Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA)
 • Lid algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
 • Lid stuurgroep Jeugd, Alcohol & Drugs West-Friesland
 • Deelnemer Bestuurlijk Overleg Horizon 18 NHN gemeenten

Nevenfuncties

 • Ambtenaar gemeente Amsterdam
Wethouder Vincent Buis

Wethouder V. B. (Vincent) Buis

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: H.P.J.M. (Herman) ter Veen

Politieke partij: VVD

Taken

 • Financiën/planning en control
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Wegenbeheer
 • Waterwegenbeheer
 • Rioleringsbeheer
 • Afvalverwerking
 • Economische zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Belastingen

Portefeuille-gerelateerde functies

 • Deelnemer portefeuillehouders overleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische zaken (VVRE)
 • Lid Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland
 • Lid Provinciaal verkeers- en vervoersberaad (PVVB)
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)
 • Deelnemer Programma Regionaal Economische Agenda (REA) Westfriesland
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsvisie

Nevenfuncties

 • Tot 1 juli 2022: Security Team Manager @Microsoft account, Securitas B.V.
Wethouder Herman ter Veen

Wethouder H.P.J.M. (Herman) ter Veen

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: G.J. (Gerard) van den Hengel

Politieke partij: PvdA/GroenLinks

Taken

 • Ruimtelijke ordening en ontwikkeling
 • Vergunning
 • Volkshuisvesting/wonen
 • Woningbedrijf
 • Duurzaamheid/klimaat adaptie/energietransitie (RES – Transitievisie Warmte)
 • Milieu
 • Grondbeleid, -exploitatie
 • Monumenten
 • Erfgoed
 • Gemeentelijk vastgoed

Projecten

 • Invoering Omgevingswet
 • Herontwikkeling vrijkomende schoolterreinen

Portefeuille-gerelateerde functies

 • Deelnemer portefeuillehouders overleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische zaken (VVRE)
 • Voorzitter commissie MKB
 • Lid algemeen bestuur Archeologie Westfriesland
 • Lid stuurgroep Omgevingswet AVA Ontwikkelingsbedrijf NHN
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN)
 • Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES)

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Sportfair
 • Bestuursfunctie Herman ter Veen Beheer B.V.
 • Bestuursfunctie Sense Organisatie & Coaching B.V.
 • Voorzitter Stichting behoud Rijksmonumenten in de Gemeente Opmeer
Marc Winder

M.A.S. (Marc) Winder

Functie: Gemeentesecretaris

Telefoonnummer: 0226-363333

Afspraak maken of vraag stellen

Wilt u een afspraak maken met een collegelid of gemeentesecretaris of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar gemeente@opmeer.nl met als onderwerp ‘afspraak burgemeester/wethouder/gemeentesecretaris’. Vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben.

Het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundige ambtenaar. De deskundige ambtenaar neemt zo nodig contact met u op. Na dit contact kan deze een gesprek aanvragen met de burgemeester of betreffende wethouder. De deskundige ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.

Heeft u gevonden wat u zocht?