Burgemeester G.J.A.M (GertJan) Nijpels

burgemeester Nijpels

Functie: Burgemeester

Telefoonnummer: 0226-363 333

Plaatsvervanger: R.W. Tesselaar

Politieke partij: VVD

Taken:

(Burgemeester)

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Handhaving
 • Bestuur/ beleidscoördinatie
 • Personeel en Organisatie
 • ICT/informatiebeveiliging
 • Integriteitsbeleid

R.W. (Robert) Tesselaar

Robert Tesselaar

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: A.H.M. Kalthoff

Politieke partij: CDA

Taken:

(1e loco burgemeester)

 • Sociaal domein (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs)
 • Integraal preventief welzijnsbeleid
 • Werk, inkomen en participatie
 • Ouderenbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Sport
 • Cultuur en monumentenzorg
 • Scholing en vorming
 • Burgerparticipatie
 • 1e verantwoordelijke bestuurder project IKC
 • Contact wethouder kernen: Hoogwoud, De Weere, Gouwe

mr. A.J.P. (Bram) Beemster

Bram Beemster

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: G.J.A.M. Nijpels

Politieke partij: CDA

Taken:

(3e loco burgemeester)

 • Ruimtelijke ordening
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Afvalverwerking
 • Riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Volkshuisvesting en woningbedrijf
 • Beheer openbare ruimte
 • Omgevingswet
 • 3e verantwoordelijke bestuurder project IKC
 • Contact wethouder kernen: Opmeer, Zandwerven, Wadway

Plaatsvervanger: G.J.A.M. Nijpels

Politieke partij: CDA

A. (Alex) Kalthoff

Alex Kalthoff

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333

Plaatsvervanger: R.W. Tesselaar

Politieke partij:DSV

Taken:

(2e loco burgemeester)

 • Inkoop en aanbesteden
 • Voorlichting en communicatie
 • Recreatie en toerisme
 • Economische ontwikkeling
 • Financiën
 • Grondexploitatie en grondbeleid
 • Dienstverlening
 • 2e verantwoordelijke bestuurder project IKC
 • Contact wethouder kernen: Spanbroek, Aartswoud

M.A.S. (Marc) Winder

Marc Winder

Functie: Gemeentesecretaris

Telefoonnummer: 0226-363333

Taken: Gemeentesecretaris

Afspraak maken of vraag stellen

Wilt u een afspraak maken met een collegelid of gemeentesecretaris of heeft u een vraag? Bel met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0226 - 363 333 of stuur een mail naar gemeente@opmeer.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?