Burgemeester G.J. (Gerard) van den Hengel

Functie: burgemeester (vanaf 1 juli 2021)

Telefoonnummer: 0226-363 333

Plaatsvervanger

1e loco burgemeester R.W. Tesselaar
2e loco burgemeester H. ter Veen
3e loco burgemeester R. Wiersma-de Faria

Politieke partij: VVD

Taken

 • Bestuurlijke & Juridische zaken
 • Regionale aangelegenheden/samenwerking/Pact 7.1
 • Integriteit
 • Personeel en organisatie (incl. bedrijfsvoering zoals ICT/data (incl. informatiebeveiliging en privacy), facilitaire zaken, documentaire en informatievoorziening)
 • Inkoop en aanbesteden
 • Media/voorlichting en communicatie
 • Dienstverlening
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht & Handhaving

Portefeuille-gerelateerde functies:

 • Voorzitter gemeenteraad van Opmeer
 • Lid Driehoek Westfriesland/Hoorn
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief
 • Lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling DeSom
 • Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Ondersteuning Regionale Bestuurlijke Samenwerking
 • Lid Burgemeesterskring Westfriesland
 • Lid portefeuillehouders overleg West-Friesland: Algemeen Bestuurlijke Zaken tevens lid commissie VNG congres 2021, lid commissie Pact 7.1.

Nevenfuncties

 • VVD-landelijk; thematisch netwerk mobiliteit & leefomgeving.

Rabella Wiersma-de Faria

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: wethouder Robert Tesselaar

Politieke partij: Gemeentebelangen

Taken

 • Duurzaamheid/klimaat adaptie/energietransitie
 • Project Energietransitie
 • Project Klimaat adaptatie
 • Kunst, cultuur, monumenten en erfgoed
 • Jeugd (beleid en zorg)
 • Participatiewet, armoedebestrijding en schuldhulpverlening
 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo, ouderen)
 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Gezondheid
 • Bewonersparticipatie / project Burgerparticipatie

Portefeuille-gerelateerde functies

 • Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische zaken (VVRE
 • Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Onderwijs en Sociale Aangelegenheden (MADIVOSA)
 • Lid algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
 • Lid dagelijks bestuur WerkSaam
 • Lid stuurgroep Jeugd, Alcohol & Drugs West-Friesland
 • Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES)
 • Deelnemer Bestuurlijk Overleg Horizon 18 NHN gemeenten

Nevenfuncties

Geen.

R.W. (Robert) Tesselaar

Functie: Wethouder

Telefoonnummer: 0226-363333 

Plaatsvervanger: wethouder Rabella Wiersma-de Faria

Politieke partij: CDA

  Taken

  • Verkeer en vervoer en parkeren
  • Wegen
  • Waterwegen
  • Openbare ruimte
  • Riolering
  • Afvalverwerking
  • Milieu
  • Inburgering
  • Onderwijs (beleid en huisvesting)
  • Welzijn, sport en recreatie
  • Project IKC

  Portefeuille-gerelateerde functies

  • Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische zaken (VVRE)
  • Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Onderwijs en Sociale Aangelegenheden (MADIVOSA)
  • Lid algemeen bestuur WerkSaam
  • Lid Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland
  • Lid Provinciaal verkeers- en vervoersberaad (PVVB)
  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN)
  • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
  • Lid stuurgroep wegenoverdracht HHNK-Westfriesland
  • Deelnemer Programma Regionaal Economische Agenda (REA) Westfriesland
  • Deelnemer bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsvisie
  • Lid algemene vergadering Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA)

  Nevenfuncties

  • Ambtenaar gemeente Amsterdam
  • Voorzitter Stichting behoud Rijksmonumenten in de Gemeente Opmeer
  • Beschermheer EK Schapendrijven 2021

  Herman ter Veen 

  Functie: Wethouder

  Telefoonnummer: 0226-363333 

  Plaatsvervanger: burgemeester G.J. (Gerard) van den Hengel

  Politieke partij: PvdA

   Taken

   • Ruimtelijke ordening/
   • Omgevingswet (vergunningen, beleid)
   • Volkshuisvesting/Wonen (incl. huisvesting statushouders, buitenlandse werknemers)
   • Woningbedrijf
   • Gemeentelijk vastgoed
   • Grondbeleid, -exploitatie
   • Economische zaken & toerisme
   • Arbeidsmigranten
   • Project Invoering omgevingswet
   • Project herontwikkeling locatie vrijkomende
   • Financiën (incl. belastingen)
   • Project Toekomstvisie Opmeer

   Portefeuille-gerelateerde functies

   • Deelnemer portefeuillehoudersoverleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische zaken (VVRE)
   • Voorzitter commissie MKB
   • Lid algemeen bestuur Archeologie Westfriesland
   • Lid stuurgroep Omgevingswet AVA Ontwikkelingsbedrijf NHN

   Nevenfuncties

   • Bestuurslid Stichting Sportfair
   • Bestuursfunctie Herman ter Veen Beheer B.V.
   • Bestuursfunctie Sense Organisatie & Coaching B.V. (via “Herman ter Veen Beheer B.V.”)

   M.A.S. (Marc) Winder

   Functie: Gemeentesecretaris

   Telefoonnummer: 0226-363333

   Afspraak maken of vraag stellen

   Wilt u een afspraak maken met een collegelid of gemeentesecretaris of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar gemeente@opmeer.nl met als onderwerp ‘afspraak burgemeester/wethouder/gemeentesecretaris’. Vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben.

   Het onderwerp waarover u wilt spreken leggen wij eerst voor aan de betreffende deskundige ambtenaar. De deskundige ambtenaar neemt zo nodig contact met u op. Na dit contact kan deze een gesprek aanvragen met de burgemeester of betreffende wethouder. De deskundige ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.

   Heeft u gevonden wat u zocht?