Wat is het?

Als u in een noodsituatie zit en met spoed een woning nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. U kunt bijvoorbeeld een urgentieverklaring nodig hebben als:

 • uw relatie voorbij is en u - met uw kind(eren) - het huis uit moet
 • er geldproblemen zijn die niet uw schuld zijn en die u niet hebt kunnen voorkomen
 • u ernstig ziek bent en u niet meer in uw huis kunt wonen
 • uw huis wordt gesloopt

Wat moet ik doen?

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Aanmelden urgentie sociale huurwoning(externe link)

Hoe werkt het?

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw meerpersoonshuishoudens inkomen is lager dan € 48.625 of uw eenpersoonshuishoudens inkomen is lager dan € 44.035.
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert vervalt uw urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere gemeente wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229-252200 of per email wonen@hoorn.nl.

Wat kost het?

De aanvraag kost € 56,80 (prijspeil 2023).

Wat moet ik meenemen?

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.

Aanvullende informatie

Meest gestelde vragen

1. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige woonplaats. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie.

2. Mag ik een woning weigeren?

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

3. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

4. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?

Nee, u krijgt geen geld terug.

5. Ik sta 6 jaar of langer ingeschreven als woningzoekende. Kan ik nog urgentie aanvragen?

Ja, dat kan.

Heeft u gevonden wat u zocht?