De gemeenteraad heeft de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Zij konden tot en met 27 oktober een online vragenlijst invullen. De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. De profielschets wordt op 15 december aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer A.Th.H. van Dijk.