Wat is het?

Een Starterslening overbrugt het verschil tussen het bedrag dat u met uw inkomen maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning.

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20 % van de koopprijs of koop-/aanneemsom, inclusief verbeterkosten/meerwerk, met een maximum van € 40.000. De Starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt.

De koopprijs of koop-/aanneemsom van de woning, inclusief verbeterkosten/meerwerk is niet hoger dan € 405.000.

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De koopprijs of koop-/aanneemsom van de woning, inclusief verbeterkosten/meerwerk is niet hoger dan € 405.000.
 • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20 % van de koopprijs of koop-/aanneemsom, inclusief verbeterkosten/meerwerk, met een maximum van € 40.000.
 • De aanvrager gaat de koopwoning zelf bewonen.

Hoe vraagt u een Starterslening aan?

 1. Als u voldoet aan alle hiervoor genoemde voorwaarden, dan kunt u een Starterslening aanvragen. Een aanvraagformulier vraagt u op bij de gemeente. Daarvoor is het noodzakelijk dat u een aantal gegevens doorgeeft. Welke gegevens dat zijn, ziet u op het formulier ‘verzoek tot aanvraagformulier’ in deze brochure. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier digitaal in te vullen en gevraagde documenten toe te voegen.
 2. Het ingevulde verzoekformulier, voorzien van een kopie van uw koop/aannemingsovereenkomst, stuurt u naar de gemeente: Gemeente Opmeer Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek
 3. De gemeente toets de aanvraag aan de gemeentelijke verordening en stuurt u vervolgens een op naam gestelde toewijzingsbrief toe.
 4. Via www.svn.nl(externe link) kunt u middels het digitale aanvraagformulier de starterslening aanvragen.
 5. SVn stuurt u een offerte en daarna handelen zij met u uw aanvraag verder af en verzorgen zij de administratie van uw Starterslening.

Hoe nu verder?

Op basis van de toewijzingsbrief van de gemeente vraagt u een lening aan bij de bank van uw keuze. De bank brengt een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.

U stuurt binnen vier weken na de verzenddatum van de toewijzingsbrief een kopie van de getekende offerte van de lening van de bank naar SVn. Hierna ontvangt u van SVn een offerte voor de Starterslening. Zodra u de offerte heeft geaccepteerd en aan alle voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.

Aanvraag Starterslening

Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een Starterslening ca. 2 maanden duurt. SVn kan op een zeker moment besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de Starterslening, dan kunt u contact opnemen met de gemeente of met SVn. Zij helpen u graag verder:

 • Bel 033 – 25 39 401 of stuur een e-mail naar info@svn.nl.
 • U kunt ook de website van SVn bezoeken. Het adres is www.svn.nl.

Voor uw financiële mogelijkheden kunt u de website van de Nationale Hypotheekgarantie raadplegen, www.nhg.nl(externe link).

Voor vragen aan de gemeente:

Hoe werkt het?

 • Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een Starterslening, welke u afsluit bij de SVn.
 • Gelijktijdig met de Starterslening sluit u de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heeft u de eerste drie jaar geen maandlasten.
 • De aflossing van de Starterslening 'betaalt' u de eerste drie jaar met de Combinatielening
 • De Combinatielening loopt daardoor de eerste drie jaar altijd op.
 • In het vierde jaar gaat u rente en aflossing betalen, tenzij u (door een z.g. hertoets) kunt aantonen dat uw inkomen niet toereikend is. Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de Starterslening rente betalen. Als uw inkomen niet is gestegen, blijft uw Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Bij verkoop van de woning lost u de Starterslening en de Combinatielening af.

Rekenvoorbeeld:

Stel dat u voor de koop van uw huis een hypotheek van € 170.000 nodig heeft. U en uw partner hebben een gezamenlijk jaarinkomen van € 31.500. Bij dit gezamenlijke inkomen kunt u bij de bank een (eerste) hypotheek van € 140.000 (volgens NHG) krijgen. Hierover betaalt u de met de bank overeengekomen rente en aflossing. Het verschil tussen de totale kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning en de maximale eerste hypotheek bedraagt € 40.000,-. Dit is het bedrag van de Starterslening.

Bovenstaand voorbeeld geeft een indicatie. De hoogte van de Starterslening kan namelijk anders uitvallen, omdat:

 • het rentepercentage per week kan verschillen;
 • het inkomen kan afwijken van het bedrag dat in het voorbeeld is gebruikt;
 • u wellicht beschikt over vermogen, waardoor de Starterslening lager uitvalt;
 • het maximale hypotheekbedrag dat u volgens de normen van de NHG kunt lenen lager uitvalt, als u op het moment van de aanvraag andere financiële verplichtingen heeft.

Wat moet ik meenemen?

U hoeft hiervoor niet naar de gemeente te komen, maar gebruik hiervoor het invulformulier. Als dit akkoord is dan ontvangt u de brochure 'aanvragen starterslening'. En die vult u in en stuurt u op naar Svn.

DigiD linkAanvraagformulier starterslening

Let op: zorg ervoor dat bij het formulier de getekende koopovereenkomst wordt gedaan.

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Hoe lang duurt het?

De procedure duurt ongeveer 2 maanden.

Heeft u gevonden wat u zocht?