Wat is het?

De studietoeslag is bedoeld voor studenten van 15 jaar en ouder die naast hun studie niet kunnen bijverdienen door een beperking of chronische ziekte. De studietoeslag is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld houden en gebruiken waarvoor u zelf wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Wat moet ik doen?

U vraagt online de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

Online aanvragen

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.

Hoe werkt het?

U kunt studietoeslag krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 15 jaar of ouder.
 • U hebt een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte. Hierdoor kunt u niet werken naast uw studie.
 • U ontvangt studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming voor schoolkosten (Wtos). Het levenlanglerenkrediet valt niet hieronder.
 • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
 • U heeft geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding. Als u een stagevergoeding krijgt, wordt een deel in mindering gebracht op uw studietoeslag.
 • U hebt een bewijs van uw beperking of chronische ziekte. Dit kan zijn een verklaring van een deskundige, waaruit blijkt dat u niet kunt werken naast uw studie. Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
 • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in één keer of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Hoe lang krijgt u de studietoeslag?

De studietoeslag loopt automatisch door tot de studie is afgerond, zolang u aan de voorwaarden voldoet. Verandert er iets in uw situatie? U krijgt bijvoorbeeld een stagevergoeding. Of u stopt met uw studie. Bij iedere vorm van inkomen uit werk vervalt het recht op de Studietoeslag. Ook als er in de vakantieperiode wordt gewerkt. Geef deze veranderingen direct aan ons door. Zo voorkomt u dat u misschien geld moet terugbetalen.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De hoogte van de toeslag per maand is afhankelijk van uw leeftijd en wordt elke maand uitgekeerd

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezwaar maken

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Tijdens het spreekuur van het Wijkteam helpen wij u graag.

·          U kunt elke dinsdag van 11.00–12.00 uur in het gemeentehuis zonder afspraak langskomen.

·          U kunt elke donderdag van 11.00–12.00 uur in wijksteunpunt De Lindehof zonder afspraak langskomen.

·          Of neem contact op met het Wijkteam via telefoonnummer 0226 – 36 3333 of via wijkteam@opmeer.nl

 

Meer financiële hulp nodig?

Lukt het u niet meer uw rekeningen te betalen? Zoek dan hulp, voordat uw problemen groter worden. Neem contact op met het Wijkteam via nummer 0226 – 36 3333 of via wijkteam@opmeer.nl. Een consulent kijkt samen met u naar uw mogelijkheden en geeft u een advies. Als er verdere hulp nodig is, dan helpt de consulent u om dit te organiseren.

Kijk voor meer informatie ook op hulp bij een laag inkomen of hulp bij geldzaken.

Beleidsregels: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR676473(externe link)

Extra informatie

De (minimale) hoogte van de studietoeslag is per leeftijdscategorie:

 • 21-jarigen en ouder: € 334,34
 • 20-jarigen: € 267,47
 • 19-jarigen: € 200,60
 • 18-jarigen: € 167,17
 • 17-jarigen: € 132,06
 • 16-jarigen: € 115,34
 • 15-jarigen: € 100,30

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag. Als de stagevergoeding meer is dan € 197,15 dan wordt  het deel dat hoger is dan € 197,15 van de studietoeslag afgetrokken. 

Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de studietoeslag. 

Heeft u gevonden wat u zocht?