In de regio Westfriesland is sprake van transportschaarste op het elektriciteitsnet voor – op dit moment –  midden- en grootverbruikers. Deze schaarste is het gevolg van de groeiende economie, versnelling van de energietransitie, digitalisering van de samenleving, de bouw van aardgasvrije woningen, de overgang van gas op elektriciteit en ook een groeiend aanbod van hernieuwbare elektriciteit (onder andere zon-, en windopwek) op het net.

Netbeheerders TenneT en Liander, de provincie Noord-Holland en de gemeenten hebben een Taskforce Netcongestie opgericht, die werkt langs drie sporen om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken. Meer weten? Lees verder op de informatiepagina van provincie Noord-Holland.(externe link)