Opmeer is een aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Ook in de toekomst willen we dat blijven met een heldere identiteit van de gemeente en de verschillende gemeenschappen en kernen.

We willen ervoor zorgen dat Opmeer zich duurzaam ontwikkelt, met leefbaarheid en kwaliteit als belangrijke maatstaven. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn dynamisch en Opmeer wil daar proactief op inspelen met gerichte investeringen. Wij zien hierin voor de gemeente een regelende rol. We gaan het gesprek aan met onze inwoners, verenigingen, ondernemers, dorpsraden en adviesraden om gezamenlijk een integrale toekomstvisie Opmeer 2030 op te stellen.