Hoe werkt het?

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft u hier een omgevingsvergunning voor nodig.

Wat kost het?

€ 48,65

Eventueel verhoogd met de kosten verbonden aan de aanpassing van de openbare ruimte door de wegbeheerder. Deze verhoging geldt niet voor de eerste ontsluiting van (bouw-)percelen in gebieden waar de gemeente Opmeer de bouwgrond exploiteert.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen. Via Omgevingsloket online kunt u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Hoe lang duurt het?

Vier weken nadat u gemeld hebt dat u de uitrit wilt aanleggen, kunt u met de werkzaamheden beginnen als hiervoor de openbare ruimte niet wordt aangepast. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen van de gemeente dat zij de aanleg van uw uitrit verbiedt. Als de openbare ruimte moet worden aangepast, krijgt u van de gemeente een offerte voor de kosten.

Heeft u gevonden wat u zocht?