Wilt u uw bedrijf of bedrijfspand verduurzamen? Verduurzamen is vaak een interessante investering met een goed rendement. Maar het is ook noodzakelijk om de klimaatdoelen te behalen en om Opmeer leefbaar te houden voor ons én de generaties na ons. Daarnaast is verduurzaming niet vrijblijvend. Zo zijn bedrijven met een hoog energieverbruik verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen.

Aan de slag

Een eerste stap zetten is soms lastig. Wie aan de slag gaat, krijgt ondersteuning van de gemeente. In regionaal verband werken we samen voor het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen.

Voor vragen over het verduurzamen van uw bedrijf kunt u terecht bij het Duurzaam Ondernemersloket. Wilt u uw bedrijfsvoering of product verduurzamen, dan kunt u wellicht ook terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). Wilt u uw product of bedrijfsvoering circulair maken, waarbij hergebruik en het vermijden van afvalproductie centraal staan? Sluit u dan aan bij Circulair Westfriesland.

Circulair Westfriesland

Wil u uw product of bedrijfsvoering circulair maken, sluit u dan aan bij Circulair Westfriesland. Circulair Westfriesland zet praktisch in op inkoop en aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten. Kijk op Circulair Westfriesland(externe link)(externe link)

Duurzaam Ondernemersloket

Het Duurzaam Ondernemersloket ondersteunt ondernemers bij het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun bedrijf en hun bedrijfspand. Hierbij gaat het om het besparen op energiekosten, maar ook om het benutten van kansen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het loket voorziet ondernemers van gratis advies en ondersteuning via de Energiesprong. Het doel is ambitieus: in 2040 alle Westfriese bedrijventerreinen energieneutraal.

Het Duurzaam Ondernemersloket is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de Westfriese Bedrijvengroep, gemeenten, stichting Parkmanagement Hoorn en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het Duurzaam Ondernemersloket werkt onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Wilt u uw bedrijfsvoering of product verduurzamen, dan kunt u mogelijk terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). Ontwikkelingsbedrijf NHN is voor ondernemers een aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. NHN zet onder meer in op de energietransitie, op welk vlak dan ook: wind, water, zon, waterstof en (groen) gas.