U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. 

Hoe werkt het

Als u minstens vier maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van zes maanden, dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie(externe link).
  • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen

U bent verplicht om binnen vijf (werk-)dagen na aankomst in Nederland langs te komen en zich in te schrijven als inwoner van Opmeer. Moeten uw partner en/of kinderen ook worden ingeschreven? Dan moeten zij ook mee te komen. 

U kunt telefonisch een afspraak met ons maken, telefoon 0226 - 363 333. Wij zorgen ervoor dat de juiste medewerker voor u aanwezig is. 

Wat heb ik nodig

  • geldig legitimatiebewijs
  • reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de Nederlandse Antillen of Aruba
  • andere relevante brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum van uw vertrek naar het buitenland. Te denken valt aan akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte. Indien de documenten niet in de Duitse, Engelse of Nederlandse taal zijn opgesteld, moeten deze eerst vertaald worden.
  • Huur- of koopcontract, of toestemmingsbrief van de eigenaar of hoofdbewoner van de woning waar u verblijft. Neem ook een kopie legitimatiebewijs van deze persoon mee.

Legalisatie van documenten

Buitenlandse documenten zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte moeten in veel gevallen gelegaliseerd worden. Legalisatie betekent dat de echtheid van een document wordt vastgesteld. Het document moet dan in het land van herkomst door een hogere autoriteit gelegaliseerd worden en soms ook aanvullend door de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Of u een document moet laten legaliseren en waar u dit moet doen is afhankelijk van het land waar het document vandaan komt. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

Hoe lang duurt het

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in.