Gaat u verhuizen? Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing. Een adreswijziging noemen we ook wel een verhuisaangifte.

Regel online uw verhuizing

Komt u liever naar het gemeentehuis om uw verhuizing door te geven? Maak dan een afspraak. Dit kan telefonisch via 0226-363 333.

Wat moet u weten

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan dient de hoofdbewoner toestemming te verlenen van inwoning. Dit kan zeer eenvoudig door ook in te loggen met Digid tijdens het online doorgeven van uw verhuizing.

Wie mag een verhuizing doorgeven?

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Wat moet ik meenemen? 

Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument. Bent u niet zelf de hoofdbewoner, maar verhuist u mee? Vul de verklaring hoofdbewoner/eigenaar in en neem dit samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee naar uw afspraak

Wat u verder moet weten

  • geef uw verhuizing op tijd door. Ruim 600 overheidsorganisaties gebruiken de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het belangrijk dat uw gegevens kloppen.
  • Als u uw verhuizing vier weken voor en niet later dan vijf dagen na uw verhuizing aan ons doorgeeft, dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u uw verhuizing later door, dan is de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging. 

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u onze dienstverlening heeft ervaren. We willen u daarom vragen een korte vragenlijst in te vullen. Met uw antwoorden kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Meedoen is anoniem en neemt enkele minuten van uw tijd in beslag.

Wilt u meedoen aan ons klanttevredenheidsonderzoek? Klik dan op de link van het klanttevredenheidsonderzoek(externe link). Alvast bedankt voor het invullen!