De inloopavond van Kindcentrum Spanbroek op woensdag 20 september gaat niet door. Deze avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum in oktober of november. In tegenstelling tot de berichten van afgelopen week, is het gebouwontwerp nog niet voldoende afgerond om deze te presenteren. Graag nodigen wij u te zijner tijd uit voor de presentatie.

Stichting Kindcentrum Spanbroek had verwacht na de zomervakantie het voorlopig ontwerp van het gebouw volledig afgerond te hebben. Om iedereen de kans te geven de datum van de inloopavond op tijd in de agenda te zetten, is daarom voor de zomervakantie deze datum gecommuniceerd.

Helaas is het ontwerp nog niet volledig afgerond en zijn is er nog advies van een aantal deskundigen en adviseurs nodig. Stichting Kindcentrum Spanbroek hecht er waarde aan dat inwoners en belangstellende een ontwerp zien dat klopt, niet dat nog onder voorbehoud is.

Naar verwachting is de nieuwe datum voor de presentatie en inloopavond eind oktober / begin november. Uiteraard wordt u hierover tijdig geïnformeerd.