19 gemeenten uit Noord-Holland Noord, waaronder Opmeer, zijn in opstand gekomen tegen de aankomende dienstregeling van de NS. Deze weerstand hebben zij geuit in een gezamenlijke brief aan de Nederlandse spoorwegmaatschappij. “Ondanks dat wij geen spoorlijn hebben, steunen wij het verzet”, zegt wethouder Vincent Buis van gemeente Opmeer. “De mobiliteit binnen onze gemeente staat hierdoor wel degelijk onder druk, want het raakt bijvoorbeeld de bereikbaarheid van onze werkgevers en inwoners.”

De voorgestelde dienstregeling, die gericht is op vermindering van het aantal reizen (afschaling), wordt door de gemeenten gezien als een flinke verslechtering. Juist nu het OV steeds belangrijker wordt om de groei van aantallen woningen en groeiende bedrijvigheid in de regio Noord-Holland Noord op te vangen.

Vitaal Opmeer

Daar sluit wethouder Vincent Buis zich volledig bij aan. Hij wijst op het coalitieakkoord Vitaal Opmeer, waarin de heldere standpunten van de lokale politieke partijen zijn verwoord. “Wij hebben hier afgesproken dat het voor forensen, studenten en spitsverkeer belangrijk is om via Obdam en Hoorn optimaal met het OV te kunnen reizen.”

Samenwerking

Opmeer werkt op het gebied van mobiliteit nauw samen met omliggende gemeenten. Wethouder Buis: “Net als zij vinden wij goede OV-aansluitingen richting station Hoorn en vanuit Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud richting station Obdam zeer belangrijk voor de mobiliteit van onze inwoners. Wij zijn als Opmeer blij dat we met deze protestbrief samen optrekken en gezamenlijk één krachtig signaal afgeven.”

Onacceptabel

De gemeenten vinden deze verslechtering onacceptabel en wijzen er in hun reeds verzonden brief op dat de ondergrens van de kwaliteit wordt overschreden. Juist omdat het OV voor Noord-Holland-Noord, de IJmond en Zuid-Kennemerland onmisbaar is voor het halen van allerlei doelstellingen op het gebied van klimaat, stikstof, woningbouw, mobiliteit, economische- en sociale ontwikkeling. De zogenaamde mobiliteitstransitie.

Toekomstbestendig OV-systeem

Er is intensief overleg geweest in de afgelopen maanden met de provincie Noord-Holland, Connexxion en NS om tot een toekomstbestendig OV-systeem te komen. Doelen zoals de dienstregeling van buslijnen beter laten aansluiten op die van de treinen en de loop- en fietsroutes te optimaliseren, stonden centraal in de overleggen.

Vervolgstappen

Het resultaat – het afschalen van het traject Alkmaar-Amsterdam en Alkmaar-Haarlem - is dan ook zeer teleurstellend, verrassend en onwenselijk. Voor de te nemen vervolgstappen willen de gemeenten serieus genomen en betrokken worden. Het voornaamste doel is om de dienstregeling voor de inwoners van onze provincie te verbeteren.