Participatieonderzoek voor mogelijke woningbouw nabij sport- en recreatieterrein De Weijver

Voor veel mensen in Opmeer die een woning nodig hebben, is het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Vanwege een tekort aan woningen zijn ook in de gemeente Opmeer de wachttijden voor een huurwoning lang en zijn er weinig betaalbare koopwoningen. De gemeente wil daarom het tekort aan betaalbare koopwoningen terugdringen en de wachttijden voor een sociale huurwoning verkleinen. Het terrein op de hoek Pade/ingang sport- en recreatieterrein De Weijver in Hoogwoud biedt kansen voor de bouw van ongeveer 58 woningen. Omdat de gemeente Opmeer de grond daar in eigendom heeft, kan op deze plek snel en voordelig gebouwd worden.

Voor wie zijn de woningen bestemd?

De woningen zijn bestemd voor starters/jongeren uit Opmeer en een mix van aandachtsgroepen, waaronder inwoners uit Opmeer die met spoed een woning nodig hebben, maar ook statushouders en arbeidsmigranten die zich permanent in onze gemeente willen vestigen.

Hoe ziet het traject eruit?

Februari 2024

In februari neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit of deze locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. 

11 december 2023: Terugkoppeling van het participatietraject

Op donderdag 11 december organiseerden we een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Opmeer. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de resultaten van het participatietraject gepresenteerd. Bijna 600 inwoners hebben de online enquête ingevuld. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de omwonenden en andere belanghebbenden. De presentatie en de resultaten van de online enquête kunt u hieronder downloaden. 

November 2023 – inwoners denken mee

Van 8 tot en met 22 november hebben inwoners en belanghebbenden in een online enquête hun mening gegeven over deze locatie. Zij konden hun mening geven over het groen, het verkeer, duurzaamheid en de doelgroepkeuze. Voor de omwonenden van deze locatie hebben we een bijeenkomst georganiseerd om met hen in gesprek te gaan. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met belanghebbenden, zoals de dorpsraden en verenigingen en organisatoren van evenementen.