In de gemeente Opmeer is grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarom heeft de gemeente Opmeer met drie projectontwikkelaars in juni een samenwerkingsovereenkomst gesloten om circa tien hectare grond in Hoogwoud-Oost te ontwikkelen voor ongeveer 250 huizen. Door dit plan ligt er een kans om tegelijkertijd de verkeersdrukte op de Herenweg-Middelweg aan te pakken. Verder biedt dit plan mogelijkheden om invulling te geven aan groen voor natuur en recreatie en het nationaal Klimaatakkoord, dat iedere gemeente in Nederland verplicht om duurzame energie op te wekken.