De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente Opmeer. Ook heeft hij eigen taken en bevoegdheden en is hij voorzitter van de gemeenteraad.

De burgemeester heeft de volgende taken:

 • Voorzitter van de gemeenteraad
  De burgemeester zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering deelnemen aan discussies.

   
 • Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders 
  De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester let erop dat het college het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op tijd voorbereidt  en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De burgemeester van Opmeer heeft op dit moment de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Arbeidsmigranten, Bestuur / Beleidscoördinatie / Pact WF 7.1, Integriteitsbeleid, Personeel en Organisatie, Recreatie en toerisme, Voorlichting en communicatie, ICT – Data.

   
 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
  De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.