De gebiedsvisie legt de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vast. Een gebiedsvisie kan de uitgangspunten formuleren voor een later op te stellen bestemmingsplan of omgevingsplan. In deze gebiedsvisie staat welke keuzes er gemaakt zijn over woningbouw, natuur, recreatie, duurzame energieopwekking en verkeer. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen wordt deze koers ontwikkeld. Volgens planning wordt deze gebiedsvisie in de zomer 2023 vastgesteld door de gemeenteraad van Opmeer.