We horen veel ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers om Oekraïners in Opmeer te helpen. Dit kenmerkt de grote maatschappelijke betrokkenheid in Opmeer. Wilt u iets doen? Lees dan hieronder wat u kan doen.

Van Oekraïners die al langer in Nederland wonen horen we dat Oekraïners zelfredzaamheid heel belangrijk vinden. Ze vinden de initiatieven hartverwarmend, maar niet altijd nodig. Ze organiseren zaken vaak het liefst zelf of onderling en ook zo snel mogelijk. En ze hebben onderling ook veel contact. Hun prioriteit ligt met name op wonen, werken en onderwijs.

Het Wijkteam van Opmeer heeft geregeld contact met de vluchtelingen en hoort dan ook wat zij verder nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld medische of psychische hulp zijn, Nederlands leren, een buddy of iets anders. Het Wijkteam zorgt ervoor dat deze hulp wordt gegeven via de organisaties met wie zij samen werkt.

Helpen als vrijwilliger?

Wilt u als vrijwilliger in Opmeer (of Westfriesland) iets betekenen voor de vluchtelingen? Bijvoorbeeld als ondersteuning als ze voor het eerst aankomen in Opmeer, tolk of als buddy)? Meldt u dan aan bij het Vrijwilligerspunt(externe link).

Inzameling spullen is niet nodig

Er is momenteel geen behoefte aan ingezamelde spullen (zoals kleding, spelletjes en meubels). Heeft u spullen over en wilt u daar iets mee doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne? Breng het dan naar Noppes of een andere kringloop. Of neem contact op met de Westfriese uitdaging (info@westfrieseuitdaging.nl). Zij zamelen gericht spullen in waar specifieke vraag naar is. Zoals bijvoorbeeld tweedehands fietsen.

Ga niet zomaar naar het Ketenplan

We horen dat er wel eens inwoners spontaan op bezoek gaan bij het Ketenplan (De Weijver 2 in Hoogwoud). Dit geeft onrust. Het is de tijdelijke woonplek van de vluchtelingen en zij hebben recht op hun privacy. Als de vluchtelingen iets nodig hebben, dan zeggen ze dat tegen het Wijkteam. Langsgaan op uitnodiging van een vluchteling die tijdelijk op De Weijver 2 woont, kan natuurlijk wel.

Heeft u een heel goed idee?

Als u zelf een goed idee heeft om de Oekraïners te helpen, sta dan bij het volgende stil:

  • Is er echt behoefte aan bij de vluchtelingen?
  • Zijn er al bestaande initiatieven (in Opmeer, regionaal of landelijk)?

Een initiatief doet u met eigen inzet en middelen, de gemeente ontvangt hier vanuit het Rijk geen budget voor.

Wij stellen het wel erg op prijs dat u uw initiatief meldt bij de gemeente. Doe dat via oekraine@opmeer.nl. Dan houden we overzicht en kunnen we eventueel de organisatoren van de verschillende initiatieven met elkaar in contact brengen.