Herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein De Veken 4

De gemeente Opmeer heeft het plan om het bedrijventerrein De Veken in zuidelijke richting uit te
breiden. Deze ontwikkeling past binnen de afspraken van het Regionaal Convenant Werklocaties
West-Friesland (2018) en binnen de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De ontwikkeling van de
eerste fase betreft 5,2 ha uitgeefbare grond (netto). Bruto gaat het om ca. 8 ha. terrein dat voor deze
eerste fase van de totale ontwikkeling benodigd is.

30 maart 2023 heeft de raad het herstelbesluit over de Veken 4 genomen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?