Heerenweide: wonen tussen water en groen

De stedenbouwkundige opzet van Heerenweide is gebaseerd op de historische verkaveling van dit prachtige gebied. De groene stroken land en de brede watergangen vormen een herkenbaar patroon, waardoor vier grote wooneilanden ontstaan. De woning grenst aan het groen, aan de straat, aan het water of misschien wel alle vier.

Diverse fasen

Het plan Heerenweide is omvangrijk. De circa 490 woningen (inclusief een zorgcentrum) worden niet allemaal in één keer gebouwd. Het plan is gestart in 2013, beslaat een periode van circa tien jaar en wordt in meerdere fases op 4 eilanden gebouwd.

Meer weten?

Kijk op www.heerenweide.nl.