Wat is het?

U hebt een Alcoholwetvergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld:

 • slijterij
 • horecabedrijf (café of restaurant)
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
 • supermarkten met aparte drankafdeling

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

U hebt geen Alcoholwetvergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt die niet ter plaatse gedronken worden en bovendien in gesloten verpakkingen zit, bijvoorbeeld:

 • levensmiddelenbedrijven
 • supermarkten

Als u in een cafetaria alcohol schenkt, hebt u wel een Alcoholwetvergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Naast een Alcoholwetvergunning heeft u voor een horecabedrijf veelal ook andere vergunningen en/of ontheffingen nodig. Zie hiervoor ook:

Horeca, exploitatievergunning

Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Terras plaatsen

Tevens is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuurd (Wet Bibob) veelal van toepassing. U dient naast uw aanvraag om een Alcoholwetvergunning ook de vragenformulieren Bibob in te dienen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U dient dan een meldingsformulier wijziging leidinggevenden in waarmee u een wijziging van het aanhangsel van de vergunning vraagt. De formulieren vindt u onder documenten op deze pagina.

Ook wanneer er iets aan uw inrichting (bijv. door een verbouwing), dan moet u een wijziging van uw vergunning aanvragen.

Hoe werkt het?

Met een Alcoholwetvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.

Eisen aan leidinggevenden:

 • minimaal 21 jaar;
 • niet onder curatele gesteld;
 • niet uit de ouderlijke macht ontzet;
 • in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld (afhankelijk van veroordeling en periode);
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne ;
 • niet van slecht levensgedrag.

In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning. 

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link)(externe link).
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

 

Wat kost het?

 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet € 421,95.
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet € 345,35.
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet € 78,60.
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet € 104,90.
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een meer jaren ontheffing als bedoeld in artikel 35 lid 5 van de Alcoholwet € 165,35.

Wat moet ik meenemen?

Voor het indienen van een aanvraag om een Alcoholwetvergunning maakt u een afspraak(externe link) met de afdeling Ruimte & Ondernemen.

Nodig tijdens de afspraak:

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden, het ondernemersplan.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

U moet het aanvraagformulier volledig hebben ingevuld en ondertekend. Voorzien van alle gevraagde bijlagen stuurt u dit op naar de gemeente of maakt u een afspraak (externe link)bij de gemeente om hem persoonlijk in te dienen. Wij kunnen de aanvraag dan direct met u doornemen op compleetheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?