Op deze pagina vindt u straks publicaties uit de categorie Beschikkingen van de Woo (Wet open overheid). Het gaat om schriftelijke besluiten van onze gemeente die rechtsgevolgen hebben.

Inwoners en bedrijven kunnen bij de gemeente producten en diensten aanvragen. Denk aan een vergunning, uitkering of subsidie. Op zo’n aanvraag moet de gemeente tijdig een beschikking nemen: wordt de aanvraag afgewezen of goedgekeurd?
Een deel van die beschikkingen wordt bekend gemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl(externe link).

Voor veel soorten beschikkingen maakt de Woo uitzonderingen. Die hoeven we niet openbaar te maken. Denk aan beschikkingen rond belastingen, financiële bijstand en boetes. Ook de onderliggende stukken, zoals de aanvraag of andere stukken maken we niet openbaar.
Openbaarmaking in de categorie Beschikkingen is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van beschikkingen verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe beschikkingen.