Openbaar gemaakte informatie van de gemeente Opmeer (Woo)

Openbaar gemaakte informatie

Openbare informatie

Het actief openbaar maken (uit eigen beweging) van informatie is nog niet wettelijk verplicht. Het gaat daarbij om 11 informatiecategorieën die in de Woo zijn vastgesteld. Gemeente Opmeer maakt informatie al wel actief openbaar.

Hiernaast is een overzicht van de informatiecategorieën, inclusief een korte toelichting. Per informatiecategorie is ook aangegeven of informatie al openbaar wordt gemaakt en zo ja, waar.

Informatie- of Woo-verzoek indienen 

De Woo biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de overheid. Heeft u informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig, dan dient u hiervoor een verzoek bij ons in. Het verzoek dient duidelijk en precies te omschrijven waar iemand naar op zoek is.

Informatie opvragen

Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Voorheen was dit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie opvragen bij de gemeente Opmeer dan kunt u een informatieverzoek indienen.

Informatieverzoek indienen

Woo-verzoek aanvragen

Bedenk vooraf welke informatie en/of documenten (en over welke periode) u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen. 
Geef ook aan hoe u de informatie wilt ontvangen: digitaal is gratis, op papier kost geld.

U kunt een Woo-verzoek indienen door:

 1. Digitaal een aanvraag te doen (kan met of zonder DigiD)
  Digitaal Woo-verzoek indienen
 2. Een brief te sturen naar gemeente Opmeer
  Gemeente Opmeer
  Postbus 199
  1715 ZK Spanbroek

Hoelang duurt het

 • Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.
 • De gemeente heeft 4 weken om uw verzoek af te handelen. Deze periode kan met 2 weken worden verlengd. Als dit zo is, krijgt u uitleg waarom de gemeente meer tijd nodig heeft.