Klopt er iets niet op uw aanslag? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand? Of bent u het niet eens met een heffing op uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u dit officieel melden. U geeft dan via een digitaal formulier of schriftelijk aan waarmee u het niet eens bent en waarom. Dit noemen we ook wel bezwaar maken.

Bekijk het filmpje: Bezwaar maken(externe link)

Zijn er direct aanpassingen nodig of heeft u vragen?

Neem dan telefonisch contact op met het belastingteam via 0226-363 333. Klopt de aanslag niet? Waar mogelijk passen we deze direct aan. U ontvangt dan een nieuwe aanslag.

De WOZ-waarde en de OZB

De WOZ-waarde is de basis voor de hoogte van de OZB. De Gemeente Opmeer bepaalt elk jaar zo nauwkeurig mogelijk de WOZ-waarde. De onderbouwing kunt u in het taxatieverslag zien. Kijk voor meer informatie en het inzien van het taxatieverslag, op de pagina www.opmeer.nl/woz-waarde.  

Zelf bezwaar maken: gemakkelijk en gratis

Bent u na overleg alsnog van mening dat de aanslag niet correct is? Dan kunt u een bezwaar indienen. U kunt bezwaar maken tot 6 weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat.

Online bezwaar maken

U kunt online bezwaar maken door in te loggen met DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf).

DigiD linkOnline bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen met DigiD

Ook als u bezwaar maakt, moet u uw aanslag betalen

Ook een automatische incasso loopt gewoon door. Wilt u wachten met betalen tot uw bezwaar is afgehandeld? Dan moet u dat duidelijk aangeven. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen. U betaalt mogelijk wel invorderingsrente.

In het bezwaar kunt u aangeven waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet klopt. Eventuele bewijsstukken zoals foto’s kunt u digitaal toevoegen. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Stuur dan een brief met uw motivatie en bewijsstukken naar Gemeente Opmeer t.a.v. Belastingen.

Hoe gaat het verder?

Wij gaan deze toetsen aan de belastingregels.

  • Is uw bezwaar binnen zes weken na dagtekening van de aanslag, ingediend? Dan nemen wij uw bezwaar in behandeling.
  • Is uw bezwaar compleet? Dan proberen wij uw bezwaar zo snel mogelijk af te handelen. De wettelijke datum voor het afhandelen van gemeentelijke belastingen, is 31 december van dit jaar. De uitspraak op uw bezwaar ontvangt u per brief.
  • Is uw bezwaar niet compleet? Dan vragen wij om extra informatie. Wij nemen dan contact met u op.

Ieder bezwaar wordt door een daartoe opgeleide taxateur bekeken en aangevoerde argumenten worden overwogen. Het kan zijn dat de taxateur een digitale inpandige opname vraagt of samen met u een inpandige opname wil doen om de actuele situatie te bekijken. Onze taxateur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. De uiteindelijke beslissing op het bezwaar wordt in een officiële uitspraak verstuurd. 

Wat is de uitspraak op uw bezwaar?

De uitspraak op uw bezwaar is een brief waarin de uitkomst van onze toetsing staat. Dat heet een uitspraak. Hierin staat ook wat dat betekent voor de WOZ-waarde en eventuele vermindering in kosten voor de aanslag gemeentelijke belastingen. Hebt u daar nog vragen over? Dan kunt u ons bellen via 0226 – 363 333

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u ons bellen voor extra uitleg of tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u dat doet, leest u in de uitspraak.

Heeft u gevonden wat u zocht?