In een convenant worden de samenwerkingsafspraken tussen de Gemeente en samenwerkende partijen schriftelijk vastgelegd. Het doel hiervan is om gezamenlijk beleid te realiseren of een overheidstaak uit te voeren.

Openbaarmaking in de categorie Convenanten is nog niet verplicht. Convenanten die besproken zijn op de raadsvergaderingen, zijn al wel openbaar gemaakt. U vindt deze convenanten en documenten met informatie over deze convenanten via de zoekfunctie op de website van de gemeenteraad van Opmeer(externe link).

De datum waarop de volledige openbaarmaking verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor alle nieuwe convenanten.