Het is moeilijk voor veel mensen in Opmeer die een woning nodig hebben, om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Vanwege een tekort aan woningen zijn ook in onze gemeente de wachttijden voor een huurwoning lang en er zijn weinig betaalbare koopwoningen. De gemeente wil daarom het tekort aan betaalbare koopwoningen terugdringen en de wachttijden voor een sociale huurwoning verkleinen.

Kansrijke locatie De Weijver
Uit een onderzoek blijkt dat het terrein op de hoek Pade en de ingang van sport- en recreatieterrein De Weijver in Hoogwoud kansen biedt voor de bouw van ongeveer 58 woningen. De gemeente heeft de grond in eigendom waardoor de woningen snel en voordelig gebouwd kunnen worden. De woningen zijn bestemd voor starters/jongeren, spoedzoekers uit onze gemeente en statushouders/arbeidsmigranten die zich permanent willen vestigen in onze gemeente.

Wat vindt u van deze locatie en de doelgroep?

Wij willen graag weten of u zwaarwegende bezwaren heeft tegen woningbouw op deze locatie. Ook willen we uw mening weten over de doelgroep die op deze locatie een kans krijgt om te wonen. Laat het ons weten. U kunt van 8 tot en met 22 november online uw mening geven via deze link mpt.link/deweijver. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.   

Meer weten?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Noor Kraaijeveld, telefoon 0226 – 363 333 of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl. Op www.opmeer.nl/kansrijke-locatie-de-weijver kunt u meer informatie vinden.