De gemeenteraad van Opmeer heeft ingestemd met de herinrichting van het trapveldje aan de Roerdomp in Spanbroek. Volgens de wens van de inwoners zullen daar een kunstgrasveld met 2 voetbaldoelen, 4 kleine doelen en 2 baskets worden geplaatst. We starten begin mei met de voorbereidingen voor de werkzaamheden.

De vernieuwing van het trapveldje maakt onderdeel uit van het coalitieprogramma Vitaal Opmeer. Daarin werd in 2022 opgenomen dat deze plek dit jaar opnieuw wordt ingericht. Daarbij blijven de contouren van het bestaande trapveld bestaan: het hekwerk blijft op dezelfde plaats. Op andere punten is er ruimte voor een andere invulling.

Kunstgras, doelen en baskets

In het kader van participatie peilde de afdeling realisatie en beheer van de gemeente Opmeer afgelopen december wat de wensen van inwoners van Opmeer waren. Door middel van een stemformulier konden zij hun voorkeur voor de invulling van het trapveld aangeven. Een ruime meerderheid liet toen weten dat hun keuze viel op de aanleg van een kunstgrasveld met 2 voetbaldoelen, 4 kleine doelen en 2 baskets.

3 nieuwe bomen

Om deze wensen voor het trapveld te kunnen realiseren, moeten 3 bomen gekapt worden. Om het percentage groen in Opmeer op peil te houden, worden er in het voorjaar in de directe omgeving van het trapveld 3 nieuwe bomen teruggeplaatst.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan de Roerdomp in Spanbroek of over de herinrichting van het trapveld? Stuurt u dan een e-mail aan gemeente@opmeer.nl of kijkt u op www.opmeer.nl. Of bel naar 0226 – 363 333 en vraag naar Peter Duinker.