We ontwikkelen de gebiedsvisie samen, stap voor stap, met de bewoners, bedrijven en instellingen. Hier leest u de stappen die we hiervoor hebben genomen en nog genomen moeten worden.

3e kwartaal 2024

Gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie Hoogwoud-Oost

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad van Opmeer in het 3e kwartaal 2024 de gebiedsvisie Hoogwoud-Oost.

2e kwartaal 2024

Conceptgebiedsvisie is gereed

De informatie die we hebben opgehaald, wordt verwerkt in een conceptgebiedsvisie. Dit concept bespreken we met andere partijen, zoals de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Westfriese gemeenten en overige belanghebbenden. Volgens planning is de conceptvisie in het tweede kwartaal 2024 gereed. Deze conceptvisie leggen we voor aan de inwoners, belanghebbenden en het college van burgemeester en wethouders.

7 december 2022

Inloopbijeenkomst terugkoppeling resultaten

In oktober hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd om wensen, suggesties en ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op te halen voor de gebiedsvisie voor Hoogwoud-Oost. Daarnaast konden inwoners meedoen aan een online enquête. Alle opgehaalde informatie is gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 7 december.

Klik hier(externe link) voor de online kansenkaart. De rapportage met de resultaten van de enquête en de presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gegeven, kun je hieronder downloaden.

25 oktober - 14 november 2022

Online enquête: denk mee en doe mee

Wat vind jij belangrijk? Welke kansen zie jij? Welke woningen wil jij graag zien in het nieuwe woningbouwplan in Hoogwoud-Oost? Welke mogelijkheden zie je om duurzame energie op te wekken? En hoe zou jij de verkeersdrukte op de Middelweg-Herenweg willen verminderen?

Tussen 25 oktober en 14 november stond de enquête over Gebiedsvisie Hoogwoud-Oost open. Hierop zijn reacties binnengekomen en samengevat in een rapportage.

15 oktober 2022

Inloopavond op dinsdag 25 oktober

Inwoners die mee willen denken over de inrichting van het gebied tussen de Oeverwal in Hoogwoud en het bedrijventerrein De Veken zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst die op dinsdag 25 oktober wordt gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een e-mail naar communicatie@opmeer.nl. Wilt u in uw mail aangeven welk tijdstip u het beste schikt: 18.30 of 19.30 uur?

29 september 2022

Gemeenteraad neemt besluit over Wet voorkeursrecht gemeenten

Aan de raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het vestigen van het voorkeursrecht. Met dit besluit wordt het voorkeursrecht feitelijk voortgezet. Wilt u meer weten over de Wet voorkeursrecht gemeenten, klik dan hier.

12 juli 2022

College van B&W vestigt Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op het gebied Hoogwoud-Oost het voorlopig voorkeursrecht gevestigd. Onderstaand kunt u het collegebesluit, de wettelijke bekendmaking en de bijbehorende bijlagen lezen. Dit voorlopig voorkeursrecht is geldig voor een periode van 3 maanden, na inwerkingtreding van het besluit. Wilt u meer weten over de Wet voorkeursrecht gemeenten, klik dan hier.