We ontwikkelen de gebiedsvisie samen, stap voor stap, met de bewoners, bedrijven en instellingen. Hier leest u de stappen die we hiervoor hebben genomen.

7 december 2022

Inloopbijeenkomst terugkoppeling resultaten

In oktober hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd om wensen, suggesties en ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op te halen voor de gebiedsvisie voor Hoogwoud-Oost. Daarnaast konden inwoners meedoen aan een online enquête. Alle opgehaalde informatie is verwerkt in een conceptgebiedsvisie.

Op woensdag 7 december van 19.00-20.00 uur laten we u zien hoe we alle input, die iedereen samen heeft gegeven, hebben verwerkt in een conceptgebiedsvisie. Deze inloopbijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. Wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar communicatie@opmeer.nl.

25 oktober - 14 november 2022

Online enquête: denk mee en doe mee

Wat vind jij belangrijk? Welke kansen zie jij? Welke woningen wil jij graag zien in het nieuwe woningbouwplan in Hoogwoud-Oost? Welke mogelijkheden zie je om duurzame energie op te wekken? En hoe zou jij de verkeersdrukte op de Middelweg-Herenweg willen verminderen?

Ieder idee en iedere mening helpt voor een betere visie. Doe daarom mee aan de online enquête. Deze enquête kan worden ingevuld via https://bit.ly/3DDCfba(externe link). Dat kan nog tot 14 november.

15 oktober 2022

Inloopavond op dinsdag 25 oktober

Inwoners die mee willen denken over de inrichting van het gebied tussen de Oeverwal in Hoogwoud en het bedrijventerrein De Veken zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst die op dinsdag 25 oktober wordt gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een e-mail naar communicatie@opmeer.nl. Wilt u in uw mail aangeven welk tijdstip u het beste schikt: 18.30 of 19.30 uur?

29 september 2022

Gemeenteraad neemt besluit over Wet voorkeursrecht gemeenten

Aan de raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het vestigen van het voorkeursrecht. Met dit besluit wordt het voorkeursrecht feitelijk voortgezet. Wilt u meer weten over de Wet voorkeursrecht gemeenten, klik dan hier.

12 juli 2022

College van B&W vestigt Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op het gebied Hoogwoud-Oost het voorlopig voorkeursrecht gevestigd. Onderstaand kunt u het collegebesluit, de wettelijke bekendmaking en de bijbehorende bijlagen lezen. Dit voorlopig voorkeursrecht is geldig voor een periode van 3 maanden, na inwerkingtreding van het besluit. Wilt u meer weten over de Wet voorkeursrecht gemeenten, klik dan hier.