De gemeenteraad heeft op 29 september 2022 op de gronden die gelegen zijn tussen de woonwijk Hoogwoud-Oost en het bedrijventerrein De Veken de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) laten vestigen. Wethouder Volkshuisvesting Herman ter Veen:  “Het doel van de gemeente is om de regie te nemen en houden voor de ontwikkeling van dit gebied gezien de toekomstige realisatie van woningbouw.”  Wethouder Verkeer en Recreatie Vincent Buis:  “Het oplossen van de verkeersdruk in Hoogwoud is noodzakelijk, in samenhang met recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling is regie noodzakelijk.”

Wat betekent het voorkeursrecht (WVG)?

Met de WVG dienen grondeigenaren bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Als de gemeente de grond aankoopt is dat voor een marktconforme prijs. De grondeigenaar is echter niet verplicht om zijn grond te koop aan te bieden. Ondernemers die in dit gebied werken, worden door het vestigen van het voorkeursrecht niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Na dit raadsbesluit moet de gemeente binnen drie jaar een structuurvisie (gebiedsvisie) of bestemmingsplan voor dit gebied vaststellen, waarna het voorkeursrecht 10 jaar gevestigd blijft.

Hoe ziet het traject eruit?

Wilt u weten welke stappen en besluiten zijn genomen? Klik dan hier.