Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet heeft als doel alle overheidsinstanties transparanter te maken. De wet moet er ook voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en goed te archiveren is. 
Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Wat is een Woo-verzoek?

De Woo biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de overheid. Heeft u informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig, dan dient u hiervoor een verzoek bij ons in. Het verzoek dient duidelijk en precies te omschrijven waar iemand naar op zoek is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek of heeft u hulp nodig bij het zoeken van informatie? Neem dan contact op met onze Woo-contactpersoon, Suzanne van Gaalen, telefoon 0226 363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl.

Wat moet ik doen?

U kunt een Woo-verzoek indienen door:

  1. Mail sturen naar gemeente@opmeer.nl
  2. Brief sturen naar gemeente Opmeer

U ontvangt binnen 4 tot 6 weken bericht over uw verzoek. De gemeente Opmeer brengt kosten in rekening voor kopieën van de gevraagde documenten.

Wat is het?

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet heeft als doel alle overheidsinstanties transparanter te maken. De wet moet er ook voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en goed te archiveren is. 
Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.