Wat is een Woo-verzoek?

De Woo biedt de mogelijkheid informatie op te vragen bij de overheid. Heeft u informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig, dan dient u hiervoor een verzoek bij ons in. Het verzoek dient duidelijk en precies te omschrijven waar iemand naar op zoek is.

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook voor u mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Om welke informatie gaat het?

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadsstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. onderzoeken
 10. beschikkingen
 11. klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op de website. Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Hulp nodig?

Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met (de informatiecontactfunctionaris van) de gemeente.

Aanvragen

U kunt een Woo-verzoek indienen door:

 1. Digitaal een aanvraag te doen
 2. Mail sturen naar gemeente@opmeer.nl
 3. Brief sturen naar gemeente Opmeer

Digitaal aanvragen

U ontvangt binnen 4 tot 6 weken bericht over uw verzoek. De gemeente Opmeer brengt kosten in rekening voor kopieën van de gevraagde documenten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek of heeft u hulp nodig bij het zoeken van informatie? Neem dan contact op met onze Woo-contactpersoon, Suzanne van Gaalen, telefoon 0226 363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?