Door middel van jaarplannen en verslagen legt het college verantwoording af aan de raad over prestaties en uitgevoerde plannen van het afgelopen jaar. De raad heeft namelijk de wettelijke taak om (financieel) toezicht te houden op de uitvoering van plannen van de gemeente. 

De begroting en jaarrekening gemeente Opmeer kunt u hier vinden: www.opmeer.nl/begroting-en-jaarrekening.