Op deze pagina vindt u straks publicaties uit de categorie Klachten van de Woo (Wet open overheid). Het gaat om de schriftelijke oordelen over ingediende klachten.

Als iemand vindt dat hij of zij niet netjes is behandeld door een van onze ambtenaren, dan kan deze persoon een klacht bij ons indienen. Zo'n klacht kan gaan over het gedrag en het functioneren van ambtenaren of het krijgen van te weinig of onjuiste informatie. Openbaarmaking van algemene klachten over bijvoorbeeld beleid valt niet onder de publicatieverplichting van de Woo. 

Openbaarmaking in de categorie Klachten is nog niet verplicht. Er geldt al wel een verplichting om jaarlijks de ontvangen klachten te publiceren. Deze worden gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Verdere openbaarmaking is in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van klachten verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe klachten.