Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, kunnen dit najaar vanaf 2 oktober een coronaprik halen. Deze wordt gezet met het nieuwst beschikbare vaccin, zodat zij hun afweer tegen het coronavirus weer op peil kunnen brengen. Ook zorgmedewerkers met direct patiënten- en/of cliëntencontact kunnen de prik krijgen.

De Nederlandse bevolking heeft inmiddels een brede bescherming opgebouwd, maar het virus is niet weg. De verwachting is dat het virus in golven blijft rondgaan. En dat door elke golf meer mensen ernstig ziek worden. Het is dan ook belangrijk dat mensen die een hoger risico lopen op ernstig ziek worden door corona, hun bescherming vóór de winter op peil brengen. Want in de winter kunnen er meer mensen zo ziek worden dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen door een gelijktijdige piek van luchtweginfecties, zoals de griep en het RS-virus.

Nieuw vaccin

In de prikronde van dit najaar wordt gevaccineerd met een vaccin dat is aangepast aan de huidige subvariant van omikron. Dit is het meest actueel beschikbare mRNA-vaccin*.

Maatwerk

Een coronaprik voor iedereen is niet nodig. Gezonde mensen onder de 60 jaar hebben nu maar een kleine kans dat ze ernstig ziek worden als ze corona krijgen. Dit komt door de combinatie van een doorgemaakte besmetting en/of coronaprik(ken). In individuele gevallen is maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld voor mensen met een kwetsbaar gezinslid.

Zwangeren

Zwangere vrouwen kunnen een coronaprik krijgen. Hiermee is de moeder beschermd tegen ernstige ziekte door corona en wordt het risico op vroeggeboorte verkleind. Voor zwangeren is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar, ook in 2024.

Medisch hoog risicogroep

Voor mensen uit medisch hoog risicogroepen die door een arts worden doorverwezen (bijvoorbeeld personen met een niet goed werkend afweersysteem), is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar, ook in 2024.

Uitnodigingsbrief

Uitnodigingsbrief: vanaf 19 september worden de doelgroepen uitgenodigd om de coronaprik te halen. Alleen mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM om de coronaprik te komen halen.

Géén uitnodigingsbrief? Maak dan je afspraak via planjeprik.nl vanaf 16 oktober Mensen van 18-59 jaar die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen géén persoonlijke uitnodigingsbrief.

  • Zij kunnen met DigiD vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij GGD Hollands Noorden. Dit kan eenvoudig en 24 uur per dag via planjeprik.nl
  • Mensen zonder DigiD kunnen vanaf 16 oktober tijdens kantooruren bellen met 0800-7070 om een afspraak te maken.
  • Ook mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, kunnen een afspraak maken via planjeprik.nl

Prikken op afspraak kan tot eind december 2023. Prikken zonder afspraak: later dit jaar bekend. Later dit najaar kunnen mensen ook zónder afspraak naar de priklocaties van GGD Hollands Noorden komen. Wanneer en waar dat kan, is dan te zien op prikkenzonderafspraak.nl.

Coronaprik najaarsronde van 2022 loopt tot 15 september 2023

Personen die in de doelgroep medisch hoog risico vallen, kunnen voor de herhaalprik najaarsronde 2022 tot en met 15 september een afspraak maken. Deze mensen kunnen dan tot 1 oktober 2023 naar een GGD-priklocatie komen. Zij krijgen het huidige beschikbare vaccin. Vanaf de start van de nieuwe najaarsronde op 2 oktober aanstaande, wordt er geprikt met het dan meest actueel beschikbare vaccin.

Als inwoners geen mRNA-vaccin willen of deze is niet geschikt, dan kunnen zij een afspraak maken voor een prik met Novavax. (Afsprakenlijn Novavax: 0800-0174, maandag tot en met vrijdag: 09.00-17.00 uur.)