"Beste inwoners van onze prachtige gemeente Opmeer,  

Wat fijn dat u in groten getale naar wijkcentrum de Lindehof bent gekomen. We hebben binnen onze gemeente zóveel om trots op te zijn, te beginnen met de jaarwisseling: deze is binnen Opmeer voorbeeldig verlopen. Zo was er in de aanloop naar oud en nieuw veel minder vuurwerkoverlast. En ook de nieuwjaarsnacht bracht geen problemen met zich mee. Inzet van hulpverleners was niet nodig, laat staan dat ze lastiggevallen zijn. Dank daarvoor!

Zo vroeg in het jaar valt er al heel wat te vertellen over onze gemeente in aantallen:

  • Aantal inwoners 1-1-2023:    12.180
  • Aantal inwoners 1-1-2024:    12.222 (is een voorlopig cijfer)
  • Geboren in 2023: 127 kinderen
  • Overleden in 2023: 110 inwoners
  • Aantal 50 jaar getrouwd in 2024: 136 personen is dus 68 bruidsparen
  • Aantal 60 jaar getrouwd in 2024: 40 personen is dus 20 bruidsparen
  • 1 bewoner is nu 100 jaar oud en wordt in september 2024 101 jaar oud
  • 1 bewoner is nu 101 jaar oud en wordt op 24 januari 2024 102 jaar oud

Als ik terugkijk op 2023 valt veel moois op. Neem bijvoorbeeld de duizend jaar oude schat, die afgelopen maart op een weiland in Hoogwoud werd gevonden. We werden wereldnieuws! Misschien wordt het dan toch de hoogste tijd dat we laten onderzoeken hoe het precies zat met ‘Hoogwoud als machtscentrum van Westfriesland’ en waar het kasteel exact stond…

Mooi natuurlijk, maar wij hebben binnen onze gemeente een veel grotere schat om te koesteren. Nee, die komt niet in de krant of op het journaal: ik heb het over de saamhorigheid binnen onze gemeente.

In Den Haag doen sommige partijen alsof ze dat hebben uitgevonden. Wij in Opmeer weten wel beter. Of liever, wij in Opmeer weten níet beter.

Als je kijkt wat hier in alle geledingen door al onze vrijwilligers tot stand is en wordt gebracht, sta ik hier met een trots gevoel.

Laatst werd door de krant nog ontdekt dat er hier wachtlijsten voor vrijwilligers zijn. Schitterend! Maar: laten we niet vergeten dat stokje door te geven aan jongeren, zodat in de komende decennia ons vrijwilligersleven krachtig en prachtig zal blijven.

Tegelijkertijd komt er van alles op ons af, waarbij we onze saamhorigheid extra hard nodig hebben. Daarbij denk ik aan asielopvang en de woningbouw. Moeilijke en ingewikkelde vraagstukken.

Ik roep u op om zich in de ander te blijven verplaatsen. Heb en houd oog voor onze kinderen en kindskinderen, die ook een dak boven hun hoofd nodig hebben. Het zijn de mensen die de toekomst van deze gemeente gaan bepalen en taken op zich zullen nemen als wij al een stapje terug hebben moeten doen.

Ik verwonder me soms over de krachten in de samenleving die hieraan voorbijgaan en woningbouw proberen tegen te houden.

Ook als de ‘Dikke Ik’ in ons om voorrang schreeuwt, vraag ik vanaf deze plek: blijf de dialoog en verbinding met elkaar zoeken. In een wereld waarin zekerheden niet meer zo zeker lijken, is het van belang dat we elkaar in dit nieuwe jaar stevig vast blijven houden.

Kijk naar degenen die zelf niet in staat zijn zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Die medemens heeft ons harder nodig dan ooit.

Ook het komende jaar ligt de lat binnen onze gemeente voor wat betreft de bestuurlijke ambities op tal van terreinen hoog.

Ik noem de woningbouw waarin we forse stappen willen zetten. Woningbouw, in onder andere Hoogwoud-Oost, en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Onlangs heeft de gemeenteraad zich kunnen uitspreken over de wijze waarop het energievraagstuk richting moet worden gegeven.

Veel zal door u als individuele inwoner zelf georganiseerd moeten worden. Ik denk aan isolatie en het verduurzamen van uw woning.

Binnen onze gemeente is inmiddels ‘Warm Opmeer’ aan de slag. Het is een enthousiaste groep vrijwilligers die bewoners niet alleen adviseren hoe zij hun woning kunnen verduurzamen. Ook helpen zij de mensen met subsidieaanvragen.

Naast woningbouw en duurzaamheid blijft het gemeentebestuur werken aan een zo prettig mogelijke woon- en werkomgeving, zoals de centrumvisie Opmeer/Spanbroek die verder wordt doorontwikkeld.

In dit nieuwe plan, dat momenteel voor iedereen op het gemeentehuis ter inzage ligt, krijgen fietsers en voetgangers ruimbaan en is de auto te gast. Ik ben benieuwd hoe ons mooie centrum er uiteindelijk uit komt te zien!

Toch wil ik, naast deze opsomming van een deel van alle prachtige plannen, terug naar het begin van mijn speech. Naar mijn oproep elkaar in deze onzekere tijd stevig vast te houden.

Daarbij refereer ik aan de kerstboodschap van onze koning Willem-Alexander. Ook híj roept op om de menselijke maat te omarmen, in plaats van elkaar de maat te nemen.

Dat lukt alleen als we begrip hebben voor elkaars tekortkomingen, elkaars twijfels en zorgen. Terecht gaf hij aan dat er moed voor nodig is om je open te stellen, naar elkaar te luisteren en de ander ruimte te gunnen.

Pas dan kunnen we tegenstellingen overbruggen. Natuurlijk gaat dat gepaard met vallen en opstaan. Maar laten we er hier in Opmeer met zijn allen de schouders onder zetten en van onze gemeente nog meer een gemeenschap maken. Met die gedachte wens ik iedereen een goed, gezond en gelukkig 2024."

Gerard van den Hengel
Burgemeester