De Omgevingswet is een wet die vele wetten en regels samenvoegt. De wet moet het overzicht op de regelgeving makkelijker maken. Er komt meer ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners, ondernemers en verenigingen. De Omgevingswet vraagt elke gemeente een langetermijnvisie – omgevingsvisie – op te stellen. Hierin staat welke prioriteiten er gesteld worden per gebied, welke activiteiten er plaats mogen vinden en welke belangrijke waarden wij als gemeente Opmeer stellen. Initiatieven moeten altijd in het teken staan van het verbeteren van onze leefomgeving.