Wat is het?

OZB is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. De belastingopbrengst wordt door de gemeente gebruikt voor de Algemene Uitgaven. Voorzieningen zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen, openbare verlichting, brandweer, onderwijs en cultuur worden hiervan betaald .

Gebruikers van woningen (huurders) betalen geen OZB. Als u bijvoorbeeld eigenaar bent van een winkel en deze zelf gebruikt, betaalt u zowel de OZB voor eigenaren als de OZB voor gebruikers.

Wat moet ik doen?

U betaalt de onroerendezaakbelasting. Hoe u kunt betalen, staat op de aanslag die u heeft ontvangen.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Wel kunt u bezwaar indienen als er een fout op het aanslagbiljet staat. Een verkeerde naam bijvoorbeeld, of een verkeerd opgelegde aanslag. Of als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en er na overleg met de taxateur niet uitkomt.

DigiD linkOnline bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD logo

Hoe werkt het?

De gemeente Opmeer heft onroerendezaakbelasting (OZB) op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Lees hoe de WOZ-waarde wordt bepaald op www.opmeer.nl/woz-waarde. Hier kunt u ook uw taxatieverslag inzien.

Wat kost het?

Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven vast. Het tarief wordt bepaald door het totale bedrag dat de gemeenteraad in de gemeentebegroting heeft vastgesteld als inkomsten uit de OZB. U kunt geen bezwaar maken tegen de gestelde tarieven.

Het OZB-tarief wordt vermenigvuldigd met de WOZ-waarde van uw woning  of bedrijfspand om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Er worden jaarlijks drie tarieven vastgesteld door de gemeenteraad:

  • Tarief voor de eigenaren van woningen 0,1350 %
  • Tarief voor de eigenaren van niet-woningen 0,2440 %
  • Tarief voor de gebruikers van niet-woningen 0,1960 %

Wilt u precies weten hoe deze tarieven tot stand komen, bekijk dan de pagina ‘Financiële onderbouwing OZB’.

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Voor bepaalde onroerende zaken geldt een vrijstelling, bijvoorbeeld voor kerken.

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Heeft u gevonden wat u zocht?