Het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is de gemeenteraad. Dit door inwoners gekozen orgaan bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Ook controleert zij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Op www.opmeer.nl/organisatie leest u kort over de ambtelijke organisatie.
Onder Contact staat hoe u de gemeente kunt bereiken.