De renovatie van het D-veld van Voetbalvereniging VVS ’46 gingen onder de prachtige zonnestralen deze week van start. Bij goede weersomstandigheden is het veld eind april ingezaaid en kan het bij de start van het nieuwe seizoen weer gebruikt worden. Wethouder Robert Tesselaar: “De voetbalvereniging liep tegen de grenzen aan van haar wedstrijd- en trainingscapaciteit. Het is fijn om met deze investering ervoor te zorgen dat iedereen die wil voetballen, ook daadwerkelijk kan blijven voetballen bij VVS’46”.

Aanpassingen aan nieuwe veld

Vanwege de slechte gesteldheid van het D-veld van Voetbalvereniging VVS’46 is besloten om dit veld te gaan renoveren. Bij de renovatie wordt nieuwe drainage aangebracht, vaste beregening geïnstalleerd en er worden grondbewerkingen gedaan om de structuur van het veld te verbeteren. 

De structuur van de grond wordt verbeterd doordat er zandlamellen worden aangebracht en er wordt verschralingszand toegepast. Hierdoor wordt het water beter afgevoerd naar de nieuwe drainage en blijft het veld droger.

Minder uitstoot en lawaai

Vanwege de vernieuwde grondstructuur is het veld gevoeliger voor droogte en met de vaste beregening kan het veld daarom beter en op het juiste moment beregend worden. Onderdeel van de vaste beregening is de elektrische pomp. Hierdoor hoeft er geen trekker meer te rijden en wordt er brandstof bespaard, is er minder uitstoot en geen lawaai meer van de langdurig draaiende trekker.

Op de foto van links naar rechts: Ruud Loos voorzitter VVS’46, Marc Grooteman adviseur Holland Sport en Wethouder Robbert Tesselaar.