Nu de profielschets is vastgesteld is ook de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kunnen geïnteresseerden solliciteren op de vacature. Na de sluitingsdatum maakt de commissaris van de Koning een voorselectie van kandidaten. Vervolgens voert de speciaal hiervoor ingestelde  vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten en brengt een advies uit aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad bespreekt in een besloten raadsvergadering het advies met de vertrouwenscommissie en stelt de voordracht vast. De voordracht wordt daarna verstuurd aan de commissaris van de Koning. Direct na de besloten raadsvergadering wordt bekend gemaakt wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Opmeer.

Bent u geïnteresseerd in de vacature kroonbenoemde burgemeester Opmeer? Wilt u meer weten over de gemeente Opmeer, haar visie en manier van werken?

Solliciteer direct voor de functie van burgemeester van Opmeer

Hieronder vindt u verwijzingen naar informatie over de gemeente en haar bestuur. Daarnaast treft u een aantal documenten aan waarin de visie van Opmeer op een aantal belangrijke onderwerpen staat weergegeven.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Mark Versteeg (raadsgriffier) via griffier@opmeer.nl of 0226-363 339. Inhoudelijke vragen over de procedure kunt u stellen aan het kabinet van de commissaris van de Koning via 023-514 4404 of burgemeester@noord-holland.nl