Stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen kan als een kiezer op de dag van de verkiezingen:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft, én
  • 18 jaar of ouder is, én
  • niet uitgesloten is van het kiesrecht.

U ontvangt een stempas

Alle kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de verkiezingen een stempas. Dat is uiterlijk woensdag 8 november 2023. Deze stempas is strikt persoonlijk en heeft u nodig om te kunnen stemmen. U ontvangt de stempas op het adres waar u op de Dag van de Kandidaatstelling, 9 oktober 2023 woont.

  • Heeft u de pas niet ontvangen? Kijk dan op deze pagina: stempas kwijt of niet ontvangen.
  • Bent tussen 9 oktober en 22 november verhuist? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Hoe dit werkt leest u hieronder. 

Ontvangst kandidatenlijst

De kandidatenlijst wordt apart van de stempas verzonden. U ontvangt de kandidatenlijst uiterlijk 17 november 2023. Heeft u deze na deze datum niet ontvangen? Dan kunt u een lijst ophalen bij het gemeentehuis. 

Naar het stembureau: stempas en identiteitsbewijs

Neem de stempas én een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee naar een stembureau binnen uw gemeente. Dit mag ook een maximaal vijf jaar verlopen ID-bewijs zijn.

Nadat u uw stempas heeft ingeleverd aan het loket bij het stembureau, ontvangt u een stembiljet. Daarop staan de namen van de deelnemende politieke partijen en de verkiesbare kandidaten. Om te stemmen maakt u de witte stip in het stemhokje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood met een rood potlood. Het formulier stopt u daarna in de stembus.

Stemmen buiten uw eigen gemeente

Wilt u stemmen op een stemlocatie buiten uw eigen gemeente? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Hieronder leest u hoe u dat werkt. 

Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen?

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Kijk dan op deze pagina: een andere kiezer voor u laten stemmen.

Kiezerspas aanvragen

Wilt u voor de Tweede Kamerverkiezingen in een andere gemeente stemmen dan uw eigen gemeente? Dan heeft u kiezerspas nodig. Met de kiezerspas kunt bij stembureaus in heel Nederland stemmen.

Uw kiezerspas schriftelijk aanvragen

U kunt de kiezerspas schriftelijk aanvragen via onderstaand formulier. Heeft u uw stempas al in huis? Dan moet u deze bij het verzoek meesturen. De aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de gemeente zijn ontvangen. 

Uw kiezerspas mondeling aanvragen

Een mondelinge aanvraag voor de kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12:00 uur, gedaan worden. U kunt dan op vertoon van uw stempas een kiezerspas aanvragen. Let op: u moet hiervoor persoonlijk naar het gemeentehuis komen.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 22 november 2023 niet in Nederland? Dan heeft u toch de mogelijkheid om uw stem uit te brengen. Dit kan op verschillende manieren. Meer hierover staat op de website van de Kiesraad (externe link)(externe link).

Blanco stemmen

U heeft ook de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen. Om blanco te stemmen kruist u geen enkel vakje op het stembiljet aan. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als het niet-stemmen, geen enkele invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler / kiesdrempel worden uitsluitend de op kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus niet zo dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat.

Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen. 

Op wie kan ik stemmen?

Kijk voor een overzicht van de deelnemende partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen op de website van de Kiesraad

Stemwijzer

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Een stemwijzer kan u helpen bij het maken van een keuze. Een stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen vindt u op www.stemwijzer.nl (externe link)(externe link)