Stemmen in een andere gemeente

Wilt u voor de verkiezing van Provinciale Staten in een andere gemeente stemmen dan uw eigen gemeente, vraag dan een kiezerspas aan. Met de kiezerspas kunt u binnen de hele provincie stemmen.

Stemmen in het buitenland

Bent u op 15 maart 2023 niet in Nederland? Dan heeft u toch de mogelijkheid om uw stem uit te brengen. Meer hierover staat op de website van de Kiesraad(externe link)(externe link).

Rode potlood

Er wordt gestemd met een rood potlood. Nadat u uw stempas heeft ingeleverd aan het loket bij het stembureau, ontvangt u een stembiljet. Daarop staan de namen van de verkiesbare kandidaten van de deelnemende politieke partijen. Om te stemmen maakt u de witte stip in het stemhokje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood. Het formulier stopt u daarna in de stembus.

Blanco stemmen

U hebt ook de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen), maar niet bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor worden uitsluitend de geldige stemmen geteld.

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als het niet-stemmen, geen enkele invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Om blanco te stemmen met behulp van een stembiljet kruist u geen enkel vakje aan.

Op Wie kan ik stemmen

Kijk voor een overzicht van de deelnemende partijen aan de Provinciale Statenverkiezingen op de website van de Provincie(externe link)
Kijk voor een overzicht van de deelnemende partijen aan de Waterschapsverkiezingen binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op de website van het HHNK(externe link).

Stemwijzer

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Een stemwijzer kan u helpen bij het maken van een keuze. Een stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezing vindt u op mijnstem.nl(externe link). Ook een stemwijzer voor de Waterschapsverkiezingen vindt u op mijnstem.nl(externe link)