Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Daarom zijn er speciale regels voor kiesgerechtigden met verschillende beperkingen.

Toegankelijkheid stembureaus voor mindervaliden

Alle stemlokalen in de gemeente Opmeer zijn toegankelijk voor mindervaliden. Ook is bij alle stemlokalen een rolstoelvriendelijk stemhokje met een verlaagd schrijfblad. 

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt op de dag van de verkiezingen een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast is in elk geval één leesloep aanwezig zijn, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook is in het stemhokje goede verlichting.

Speciale kieslijsten

Heeft u een visuele beperking en wilt u van tevoren de kieslijst bekijken? Op het stembureau in het gemeentehuis zijn de volgende kieslijsten aanwezig voor mensen met een (visuele) beperking:

  • 1 kieslijst in Braille van de Tweede Kamerverkiezingen
  • 1 kieslijst in Grootletter van de Tweede Kamerverkiezingen

Hulp in het stemhokje

Hulp bij een lichamelijke beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Hulp bij een (licht) verstandelijke beperking

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan is hulp in het stemhokje niet toegestaan. Buiten het stemhokje kunt u wel geholpen worden door een stembureaulid. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen. 

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen. Wilt u iemand machtigen? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie: een andere kiezer voor u laten stemmen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan.

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen. Kijk hiervoor op deze pagina: een andere kiezer voor u laten stemmen.

Extra toegankelijke stemlokalen in Nederland

Op de pagina www.waarismijnstemlokaal.nl staat welke stemlokalen extra toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een rolstoel. Dit kunt u ook navragen bij de gemeente.