De Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) kan een of meerdere adviescolleges of -commissies in het leven roepen. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over een onderwerp of thema.
Op deze pagina vindt u straks de adviezen uit de categorie Adviezen van de Woo (Wet open overheid). Het gaat daarbij om adviezen van een adviescollege, een adviescommissie of een andere externe partij die om advies is gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan adviezen op het terrein van wonen, zorg en welzijn van de Adviesraad Sociaal domein. Op de pagina www.opmeer.nl/adviesraden is een overzicht van de adviesraden. 

Naast de adviezen moet de gemeente straks ook de adviesaanvragen openbaar maken. Openbaarmaking in de categorie Adviezen is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van adviezen verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe adviezen en adviesaanvragen.