De derde uitbreiding van bedrijventerrein De Veken in Opmeer zal voorlopig geen doorgang hebben. Daarmee wordt de wens van de gemeenteraad, die in 2022 het plan voor verdere ontwikkeling van het gebied vaststelde, niet gehonoreerd. Dat is vanmorgen door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bekendgemaakt.

Met deze uitspraak acht de Raad van State de bezwaren van eigenaren op Recreatiepark West-Friesland gegrond. Gelet op de dringende behoefte aan bedrijventerreinen in de regio, is het college teleurgesteld dat nu niet kan worden gestart met de uitbreiding van De Veken.

Ondanks de verschillende standpunten zijn beide partijen gedurende de beroepsprocedure op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gebleven. Deze relatie met de eigenaren wordt door de gemeente gezien als waardevol. De gemeente beraadt zich op de uitspraak en onderzoekt wat het exact voor de toekomst van De Veken gaat betekenen.