Wilt u meer weten over de gemeentelijke belastingen?  Hier vindt u de veelgestelde vragen over o.a. de aanslagen OZB, WOZ, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Hier leest u belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-beschikkingen als aanslagen onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, forensenbelasting als grafrechten voorkomen. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw onroerende zaak een woning of een niet-woning is.