Verduurzamen gemeentelijk vastgoed start binnenkort

De gemeente werkt hard aan het verduurzamen van haar vastgoed en wordt daarmee geholpen door de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. Er zijn in de afgelopen periode stappen gezet als het gaat om het verduurzamen van het gemeentehuis, het Theresiahuis, De Kikkerhoek en de gymzaal De Weere. In dit bericht leest u er meer over. 

Gemeentehuis

Voor de oudbouw van het gemeentehuis wordt de uitvoering voorbereid voor het vernieuwen en isoleren van het dak. Dit deel wordt ook voorzien van zonnepanelen. Hiermee zal het gemeentehuis de komende 10 tot 15  jaar kunnen voldoen aan de eisen gesteld aan kantoren en openbare ruimten. Binnenkort start hiervoor de aanbesteding. 

Verduurzaming Theresiahuis, De Kikkerhoek en gymzaal De Weere met subsidie

De eerste drie gebouwen die worden aangepakt zijn het Theresiahuis, De Kikkerhoek en gymzaal De Weere. Voor deze gebouwen staat namelijk groot onderhoud in de planning en zo kan er werk-met-werk gemaakt worden. Voor de Kikkerhoek en gymzaal De Weere is Dumava-subsidie ontvangen: 30% van de kosten worden vergoed. Voor het Theresiahuis is in mei een subsidieaanvraag ingediend.

Sportvoorzieningen: slimme maatregelen om energie en kosten te besparen

Iedere verduurzaming begint met een goed advies. Daarom maken we gebruik van het bureau Klimaatroute. Klimaatroute helpt sportverenigingen bij de implementatie van slimme maatregelen, die zowel een energiebesparing als een kostenvoordeel moeten opleveren. Dit wordt financieel ondersteund door de Rijksoverheid. Op die manier blijven de sportvoorzieningen in onze gemeente betaalbaar voor iedereen. Daarnaast werkt Klimaatroute ook een advies uit voor de gemeentelijke sportvoorzieningen, zoals het zwembad, de sporthal en de diverse gymzalen. 

 

Routekaart maatschappelijk vastgoed

De gemeente heeft in 2023 een routekaart voor het maatschappelijk vastgoed met concrete verduurzamingsmaatregelen uitgewerkt. Door een subsidie van de provincie Noord-Holland kon de gemeente hier stappen in maken en zijn er voor ca. 15 maatschappelijke gebouwen maatregelen uitgewerkt om energieneutraal te worden.